Vóta iomlánach ar rialacha cóipchirt AE don ré dhigiteach 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tar éis vóta sa choiste um ghnóthaí dlíthiúla an 26 Feabhra 2019, cuirfear rialacha nua cóipchirt chun vóta ag seisiún iomlánach na Parlaiminte roimh dheireadh mhí an Mhárta.

Tháinig idirbheartaithe na Parlaiminte agus na Comhairle ar shocrú an 13 Feabhra maidir le treoir cóipchirt don mhargadh aonair digiteach. An 26 Feabhra, thug feisirí an choiste um ghnóthaí dlíthiúla a gceadú leis an socrú. Anois, ní mór d’fheisirí uile na Parlaiminte vóta a chaitheamh ar an téacs a comhaontaíodh.


Ag labhairt dó tar éis vóta an choiste, dúirt Axel Voss, an feisire atá i gceannas ar an bpróiseas reachtach sa Pharlaimint: “Táimid ag súil go mbeidh vóta iomlánach ann i mí an Mhárta. Ansin beidh deireadh leis an nós imeachta ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, agus beidh dhá bhliain ag na ballstáit leis an treoir a chur i bhfeidhm.”


Faoi na rialacha nua táthar ag iarraidh fíormhargadh aonair digiteach a bhunú san Aontas Eorpach. Beidh méimeanna agus GIFanna sábhailte: má uaslódáiltear saothair ar mhaithe le scigaithris, léirmheas nó athfhriotal, beidh siad anois faoi chosaint shonrach a bhuí leis an dlí seo. Beidh comhbhailitheoirí nuachta fós in ann blúirí alt a úsáid, faoi mar atá faoi láthair, ach an blúire a bheith an-ghearr. Maidir le hardáin comhroinnte ábhair ar líne, ní bheidh siad in ann airgead a ghnóthú trí úsáid a bhaint as ábhar iriseoirí nó ealaíontóirí gan iad a íoc go cothrom.


Cuirfear na rialacha cóipchirt AE in oiriúint don ré dhigiteach agus beidh tionchar acu go príomha ar leithéidí YouTube, Facebook agus Nuacht Google. Dúirt an tUasal Voss: “Táimid tagtha ar chomhaontú fíormhaith. Ar ndóigh, bhí bunsheasamh na Parlaiminte níos láidre ó thaobh dhliteanas na n-ardán, agus bhí ceart gaolmhar ann i gcomhair imeachtaí spóirt freisin. Tá seans go n-oibreoimid air sin amach anseo. Faoi láthair, áfach, táim sásta go bhfuilimid tagtha ar an gcomhaontú maith agus stuama seo leis an gComhairle.”


Caith súil ar an bhfíseán thuas chun tuilleadh a fhoghlaim.