An Coimisiún: ‘70 bliain eile ag teastáil chun comhionannas inscne a bhaint amach’ 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

De réir thuarascáil ón gCoimisiún Eorpach ar chomhionannas idir mná agus fir, ag an ráta athraithe atá ann faoi láthair, thógfadh sé 70 bliain eile chun comhionannas inscne a bhaint amach. D’fhéadfadh go bhfuil an Eoraip ar thús cadhnaíochta sa mhéid a bhaineann le cearta na mban, ach tuilleann mná níos lú airgid ná fir i gcónaí, agus ar fud AE tá mná faoi ghannionadaíocht sa pholaitíocht agus i bpoist ceannasaíochta gnó.

Chuir feisirí an choiste um chomhionannas inscne in iúl inniu go gcaithfear tuilleadh a dhéanamh chun dul i ngleic leis seo.


Is bunluach de chuid an Aontais Eorpaigh é an comhionannas idir fir agus mná a chur chun cinn. Le blianta beaga anuas tá feabhsuithe le sonrú, mar shampla, an ráta fostaíochta is airde riamh (64% in 2014) i measc ban agus rannpháirtíocht mhéadaithe na mban sa chinnteoireacht eacnamaíoch. Os a chionne sin tá neamhionannas fós ann i réimsí eile, i dtéarmaí pá agus tuillimh.


Is lú i bhfad an seans go mbeidh mná clúdaithe faoi phinsean gairme mar a bhíonn fir, agus is mná iad tromlach na n-oibrithe páirtaimseartha in Éirinn. Don chuid is mó is iad mná a bhíonn freagrach as cúraimí an tí agus as tuismitheoireacht.


Ar an meán, bíonn leibhéal níos airde oideachais ag mná, ach tuilleann siad níos lú airgid ná fir i gcónaí.


Léirítear i staitisticí ón gCoimisiún Eorpach a foilsíodh in 2014 go bhfuil an bhearna pá idir fir is mná ag leathnú. In 2012 is é 14.4% an bhearna a bhí ann, ba é 16.1 % an mhéanbhearna san Aontas in 2014.


Is réimse eile í an pholaitíocht nach bhfuil ionadaíoch a dhóthain ann ag mná na hEorpa. Maidir le Parlaimint na hEorpa, is mná iad 37% de na feisirí Eorpacha. Maidir le parlaimintí na mballstát ba mhná iad 28% de na teachtaí parlaiminte in 2016, sin i gcomparáid le 21% sa bhliain 2005. Tar éis olltoghchán 2016 in Éirinn, méadaíodh céatadán na mban a bhí ina dteachtaí Dála go 22%  (ó 16% sa Dáil roimhe sin).


Thug feisirí an choiste um chomhionannas inscne a gceadú an 6 Eanáir le tuarascáil ar an ábhar.