Grafaic faisnéise: pinsin na mban 40% níos lú ná pinsin na bhfear 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tuilleadh sa ghrafaic faisnéise thuas 

Ar an meán tá pinsin na mban 40% níos lú ná pinsin na bhfear. Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim.

Tá tuarascáil curtha le chéile ag an bhfeisire Constance Le Grip (Páirtí an Phobail Eorpaigh, an Fhrainc) maidir le dealú inscne ó thaobh pinsin de agus an ngá le straitéis AE chun dul i ngleic leis. Ar an meán tá pinsin na mban 40% níos lú ná pinsin na bhfear. Cuirfear a tuarascáil chun vóta iomlánaigh an 14 Meitheamh.

Constance Le Grip