Cosaint oibrithe ar rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí san ionad oibre 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tá ailse ina cúis le níos mó ná leath de na básanna a bhaineann leis an áit oibre. An 11 Nollaig, thug feisirí a gceadú le rialacha nua a dhíríonn ar oibrithe a chosaint ó charcanaiginí.

Is í ailse an phríomhchúis le básanna a bhaineann le hobair san Aontas Eorpach, le tuairim is 20 milliún oibrí neamhchosanta ar eilimintí dochracha. Sa bhliain 2017, cuireadh 11 cheann de shubstaintí díobhálacha ar an liosta d’ábhair a mbaineann teorainnluachanna leo. Mar chuid den reachtaíocht sin, tá ceangal ar fhostóirí measúnú níos fearr a dhéanamh ar rioscaí do shláinte agus sábháilteacht a n-oibrithe agus bearta coisctheacha a dhéanamh.


I vóta sa Pharlaimint an 11 Nollaig, thug feisirí Eorpacha a gceadú le rialacha níos déine i dtaca le hoibrithe a chosaint ar rioscaí dá sláinte agus dá sábháilteacht as nochtadh do charcanaiginí nó só-ghineacha ar an láthair oibre. Má thugann feisirí a gceadú leis an nuashonrú, tabharfar teorainneacha nochta isteach do na carcanaiginí agus só-ghineacha seo a leanas: astaíochtaí sceite innill díosail, olaí mianraí a úsáidtear in innill dócháin inmheánaigh, tríchlóireitiléin, 4,4'-meitiléindi-ainilín (MDA), eipeaclóraihidrin, débhróimid eitiléine, déchlóiríd eitiléine agus meascáin de hidreacarbóin il-timthriallacha aramatacha go háirithe iad siúd ina mbíonn beinsi[a]piréin.

Is é an feisire Beilgeach Claude Rolin (Páirtí an Phobail Eorpaigh) atá i gceannas ar stiúradh na reachtaíochta nua seo tríd an bParlaimint. Ag labhairt dó roimh an vóta iomlánach, dúirt sé: “Tá dul chun cinn déanta san eolaíocht, is eol anois táirgí a bheith contúirteach nárbh eol dúinn roimhe. Ag an tús, níorbh eol dúinn aispeist a bheith carcanaigineach agus ina marfóir. Is é an rud is tábhachtaí, dar liomsa, go ndéanfar athmheastóireacht leanúnach ar rioscaí, mar ní féidir linn luach a chur ar shláinte ár n-oibrithe.”


Tá ailse ina cúis le níos mó ná leath (53%) de na básanna san Aontas Eorpach a bhaineann leis an áit oibre, agus a bhuí leis an reachtaíocht nua seo, táthar ag súil go mbeifear in ann suas le 100,000 duine a shábháil ar an mbás sa leathchéad bliain atá romhainn. Is iad na hailsí is coitianta san áit oibre ná ailse scamhóg, méisitéilióma (nochtadh d’aispeist) agus ailse lamhnáin. De réir fhigiúirí na hEagraíochta Domhanda Sláinte, tá dlúthbhaint ag rioscaí san áit oibre le 10% de bhásanna ó ailse scamhóg.

Seo a leanas na hearnálacha is mó atá i mbaol ó charcanaiginí: an earnáil tógála, monaróirí ceimiceáin, an earnáil gluaisteán, an tionscal troscáin, monaróirí bia agus an earnáil sláinte.


Tá feisirí Eorpacha i mbun oibre cheana féin ar athbhreithniú eile ar an treoir maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair.