An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach: deiseanna d’aos óg na hEorpa 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

An bhfuil tú idir 17-30 bliain d’aois? An bhfuil fonn ort obair dheonach a dhéanamh chun leasa pobail agus daoine ar fud na hEorpa? Bí páirteach gan mhoill sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach!

Le linn an tseisiúin iomlánaigh an 11 Meán Fómhair 2018, thug feisirí na Parlaiminte a gceadú le togra lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. I vóta eile an 12 Márta 2019, thug siad a gceadú le tosaíochtaí nua don chlár don tréimhse 2021-2027.


Is tionscnamh é an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a thugann deiseanna do dhaoine óga obair nó obair dheonach a dhéanamh, ina dtír féin nó ar an gcoigríoch. Bunaíodh é i Nollaig 2016, agus féadann daoine clárú ach 17 mbliana a bheith slánaithe acu. Is féidir fad idir dhá mhí agus dhá mhí dhéag a bheith i dtionscadail a reáchtáiltear le tacaíocht an Chóir, agus is iondúil gur i mballstát den Aontas Eorpach a bhíonn na tionscadail ar siúl.


Sa Chór, tugtar le chéile daoine óga ar mhaithe le sochaí níos cuimsithí a fhorbairt, chun tacú le daoine leochaileacha agus chun freagairt do dhúshláin na sochaí. Taithí inspioráideach atá ann d’ógánaigh ar mian leo cabhrú, foghlaim agus forbairt. Tugtar deis do rannpháirtithe páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta i réimsí éagsúla (oideachas, sláinte, cosaint an chomhshaoil, cabhrú le himircigh, le hiarrthóirí tearmainn, le leanaí nó le seandaoine).

Tháinig ionadaithe na Parlaiminte ar chomhaontú neamhfhoirmiuil an 27 Meitheamh 2018 le hUachtaránacht na Bulgáire ar an gComhairle maidir le creat dlíthiúil don Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach. Cuirtear in iúl sa chomhaontú nár chóir don Chór an bonn a bhaint ó chláir eile AE; ba chóir dó freagracht shóisialta chorparáideach cuideachtaí a threisiú.


Ag labhairt di i Meán Fómhair 2018, dúirt an feisire Helga Trüpel: “Creidim gurb eol dúinn uile go bhfuil daoine óga toilteanach cur leis an tionscadal Eorpach. Agus, ar ndóigh, le cur lena dtodhchaí féin, le teagmháil a dhéanamh le daoine eile agus leis an tsochaí a dhéanamh beagáinín níos fearr.” Bhí an feisire Gearmánach de chuid na nGlasach i gceannas ar fhoireann idirbheartaíochta na Parlaiminte.


An mian leat a bheith páirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach? Caith súil ar an bhfíseán thuas chun tuilleadh a fhoghlaim!