Feisirí: gá le bearta Eorpacha chun dul i ngleic le gnéaschiapadh 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Pina Picierno i mbun agallaimh sa Pharlaimint in Strasbourg 

Tá feisirí den tuairim go bhfuil gá le rialacha AE chun bulaíocht agus ciapadh gnéasach a chomhrac ar líne agus san áit oibre. Tuilleadh san agallamh thíos leis an bhfeisire Pina Picierno.

Thug feisirí Eorpacha a gceadú an 11 Meán Fómhair le rún i dtaca le dul i ngleic le bulaíocht agus le ciapadh gnéasach san Aontas Eorpach. Ag labhairt di tar éis an vóta, dúirt údar na tuarascála Pina Picierno go bhfuil an scannal maidir le Harvey Weinstein agus an feachtas #metoo tar éis aird a léiriú ar a thromchúisí atá fadhb an ghnéaschiaptha: “Rinneadh ciapadh gnéasach ar 55% na mban san Aontas Eorpach agus rinneadh cibearstalcaireacht nó cibearchiapadh ar bhean as cúigear in aois 18-29 san Aontas Eorpach ar a laghad uair amháin. Má chuireann tú san áireamh nach ndéanann formhór na mban agus na gcailíní gearán faoin gciapadh, tá na fíorfhigiúirí i bhfad níos airde.”


Dar leis an bhfeisire Iodálach de chuid na Sóisialaithe, tá gá le cur chuige Eorpach chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb: “Tá gá le sainmhíniú soiléir ar chiapadh. Gan sainmhíniú tras-Eorpach, beidh sé thar a bheith deacair deireadh a chur leis an bhfadhb seo.”


Chuir sí in iúl freisin go mbíonn leisce ar an-chuid ban agus cailíní foréigean a cháineadh: “Uaireanta bíonn náire orthu, bíonn eagla orthu go gcuirfear an milleán orthu, nó mar tarlaíonn ciapadh gnéasach san áit oibre go minic, bíonn eagla orthu go gcaillfidh siad a bpost nó go ngearrfar pionós orthu.”

Réiteach amháin a d’fhéadfadh a bheith ann, dar le Picierno, ná “géarú a dhéanamh ar an traenáil a chuirtear ar fáil do phóilíní nó do ghníomhaireachtaí an dlí, chomh maith le nósanna imeachta sábháilte agus neamhspleácha a fhorbairt san áit oibre agus in ollscoileanna nó scoileanna. Mar sin, b’fhusa a bheidh sé gearán a dhéanamh faoi fhoréigean nó faoi bhulaíocht”.


Chun dul i ngleic le ciapadh ar líne, tá Picierno den tuairim go bhfuil gá le sainmhíniú soiléir ar “spásanna poiblí” le go gcuimseofar spásanna fíorúla - na meáin shóisialta agus blaganna, cuir i gcás. Tá sí ag moladh freisin go gcuirfear deasc chabhrach ar bun ar líne chun tacaíocht a chur ar fáil do chailíní nó do mhná a ndearnadh cibearstalcaireacht nó gnéaschiapadh orthu nó a d’fhulaing mar gheall ar phornagrafaíocht díoltais: “Táimid ag éileamh ar an gCoimisiún freisin an sainmhíniú ar fhuathchaint neamhdhleathach - ar líne agus as líne - a leathnú chun fuath ban a chuimsiú.”