Cógais tréidliachta: céim eile i gcoinne frithsheasmhachta in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Thug feisirí Eorpacha a gceadú an 25 Deireadh Fómhair le rialacha nua chun úsáid na n-antaibheathach san fheirmeoireacht a theorannú. Tuilleadh faisnéise san alt seo.

Chun stop a chur le scaipeadh na frithsheasmhachta in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh ó ainmhithe go daoine, thug feisirí Eorpacha a gceadú an 25 Deireadh Fómhair le rialachán nua maidir le cógais tréidliachta. Tá sé mar aidhm ag an rialachán seo a chinntiú nach dtagann tomhaltóirí i dteagmháil le hiarmhar antaibheathach i dtairgí bia, agus seasmhacht na n-antaibheathach i gcoinne ionfhabhtuithe a dheimhniú. Is é an feisire Francach Françoise Grossetête de chuid Pháirtí an Phobail Eorpaigh atá i gceannas ar stiúradh na reachtaíochta seo tríd an bParlaimint.


Leis an reachtaíocht atá beartaithe, cuirfear teorainn le húsáid choisctheach as frithmhiocróbaigh agus ní bheifear in ann iad a úsáid ach ar ainmhithe aonair. Ní cheadófar úsáid as frithmhiocróbaigh ach i gcásanna ina bhfuil sé molta ag tréidlia nó nuair atá baol ard ionfhabhtaithe ann.


Ceadófar cóireálacha leighis comhchoiteanna ach amháin sa chás nach bhfuil leigheasanna oiriúnacha eile ar fáil agus le ceadú ó thréidlia. Beidh úsáid as antaibheathaigh i gcás ghrúpa ainmhithe ceadaithe i gcás ina bhfuil ardriosca go dtiocfaidh ionfhabhtú baictéaracha nó galar chun cinn agus nach bhfuil aon rogha eile iomchuí ar fáil. Cuirfear ábhair fhrithmhiocróbacha ríthábhachtacha áirithe i leataobh chun cóireáil a chur ar dhaoine.


Céard is cúis le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh?


  • Is éard is frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh ann ná an cumas a bhíonn ag miocrorgánaigh an fód a sheasamh i gcoinne oibreáin fhrithmhiocróbacha. Is substaint nadúrtha nó sintéiseach é ábhar frithmhiocróbach (antaibheathaigh, drugaí frithvíreasacha, drugaí frithfhungasacha nó drugaí frithphrótasólacha) a mharaíonn miocrorgánaigh nó a choisceann fás miocrorgánach.

  • Is éard is cúis le scaipeadh na frithsheasmhachta seo ná mí-úsáid nó ró-úsáid na n-antaibheathach agus tarchur miocrorgánaigh atá frithsheasmhach idir dhaoine, idir ainmhithe agus idir dhaoine, agus idir ainmhithe agus an comhshaol.


Beidh ar chomhpháirtithe trádála an Aontais Eorpaigh caighdeáin AE ar úsáid na n-antaibheathach a chomhlíonadh agus táirgí bia á n-easpórtáil chuig an Aontas Eorpach acu. Cuirfear dreasachtaí taighde ar fáil chun iomaíochas agus nuálaíocht in earnáil na cógaisíochta tréidliachta a chur chun cinn.


Ábhar beathúcháin íocleasaithe


Baineann na rialacha nua maidir le cógais tréidliachta le rialachán eile maidir le hábhar beathúcháin íocleasaithe a chuirfear chun vóta an 25 Deireadh Fómhair chomh maith. Leis an rialachán seo táthar ag iarraidh úsáid choisctheach agus chomhchoiteann a chosc as ábhar beathúcháin íocleasaithe ina bhfuil táirgí íocshláinte tréidliachta frithmhiocróbacha. Is í an feisire Spáinneach Clara Eugenia Aguilera García atá i gceannas ar stiúradh na reachtaíochta seo tríd an bParlaimint.


Tar éis vóta na bhfeisirí le linn an tseisiún iomlánaigh an 25 Deireadh Fómhair, beidh ar an gComhairle na rialacha nua a cheadú chomh maith sular féidir leo teacht i bhfeidhm.


Tuilleadh eolais: Ag dul i ngleic le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh