Déileáil le tubaistí san AE: acmhainneacht práinnfhreagartha a chur chun cinn 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Ghlac feisirí an 12 Feabhra le hathruithe um an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta ar mhaithe le hacmhainneacht práinnfhreagartha na mballstát i gcás thubaistí agus éigeandálaí a fheabhsú.

Féadann tubaistí nadúrtha agus tubaistí de dhéantús an duine araon tarlú ag aon uair i ngach aon áit agus cruthaíonn siad caillteanais mhillteanacha freisin. Maraíodh 200 duine san Eoraip i 2017 de bharr tubaistí nadúrtha ar bhain costas thart ar €10 billiún leo. Is léir ón dochar a rinneadh sa Ghréig i 2018 agus sa Phortaingéil i 2017 nach féidir leis na ballstáit dul i ngleic leo ina n-aonar.


Cad is brí leis an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta?


D’fhonn cúnamh a chur ar fáil do na ballstáit nach bhfuil acmhainneacht práinnfhreagartha leordhóthanach acu, tá córas cúnaimh frithpháirteach i bhfeidhm riamh in AE darbh ainm an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta. Tá Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta fíorghníomhach agus cuireadh iarratas isteach air 300 uair ó cuireadh ar bun i 2001 é.


Tá cur amach teoranta ag an córas seo atá bunaithe ar shíntiúis dheonacha ó bhallstát eile, áfach, go háirithe sa chás is go bhfuil roinnt ballstáit faoi chois ag an tubaiste céanna ag an uair chéanna. I gcás mar sin, níl an acmhainneacht cúltaca AE leordhóthanach muna bhfuil na ballstáit eile in ann cur leis.


RescEU: taisce nua acmhainní le linn éigeandálaí


Glacadh le rún an 12 Feabhra a mholann go roinnfí achmhainní um chosaint shibhialta i measc na mballstát ar bhealach níos fearr agus níos éifeachtúla. Léirigh feisirí go raibh siad tiomanta do thaisce nua acmhainní darbh ainm ‘RescEU’ a chur ar an bhfód. Bheadh an taisce seo gníomhach ach amháin i gcás nach bhfuil acmhainní an bhallstáit leordhóthanach. Bheadh cur amach aige ar gach cineál tubaiste; dóiteáin foraoise, stoirmeacha, tuilte, mar shampla, agus ar thubaistí ceimiceacha, bitheolaíocha, raideolaíocha agus núicléacha. Chuirfeadh sé eitleáin chun déileáil le dóiteáin foraoise, caidéil uisce speisialta, seirbhísí cuardaigh agus tarrthála uirbeacha, ospidéil machaire agus foirne míochaine éigeandála san áireamh.


Bheadh an Coimisiún in ann socrú a dhéanamh maidir le himlonnú RescEU trí chomhordú leis na ballstát i gceist agus leis an mballstát atá ag tairiscint na hacmhainne nó ag an mballstát ina bhfuil an acmhainn ina sheilbh aige.


Thug feisirí a gceadú chomh maith le bunú stór eolais don Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta ionas gur féidir feasacht agus idirbheartaíocht i measc na ngníomhaithe agus na n-institiúidí a dhéileálann le tubaistí agus leis an gcosaint shibhialta a chur chun cinn, go háirithe i measc an aosa óig agus deontóirí.


An chéad chéim eile


Cuirfear an reachtaíocht i bhfeidhm nuair a ghlacfar leis i gComhairle AE. Táthar ag súil go mbeidh sé i bhfeidhm faoi 2019.