Roinn an leathanach seo: 

Federica Mogherini i láthair sa Pharlaimint an 6 Feabhra 2018 

I ndíospóireacht an 6 Feabhra, pléadh tionchar chinneadh an Uachtaráin Donald Trump maoiniú do ghníomhaireacht na Náisiún Aontaithe ar mhaithe le dídeanaithe Palaistíneacha a choimeád siar.

Tá feisirí na Parlaiminte ag éileamh ar rialtas na Stát Aontaithe athchinneadh a dhéanamh tar éis don Uachtarán Donald Trump a fhógairt go gcoimeádfar siar €53 mhilliún i maoiniú do Ghníomhaireacht na Náisiún Aontaithe um Fhóirithint agus Oibreacha ar mhaithe le dídeanaithe Palaistíneacha sa Neasoirthear (UNRWA). I rún a cuireadh chun vóta an 8 Feabhra, d’iarr feisirí freisin ar an Aontas Eorpach agus ar bhallstáit an Aontais maoiniú sa bhreis a chur ar fáil don ghníomhaireacht. D’iarr siad chomh maith ar thíortha Léig na nArabach tuilleadh maoinithe a chur ar fáil.

 

Céard go díreach é UNRWA?

 

Chuir Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe UNRWA ar bun tar éis na coimhlinte Arab-Iosraelaí siar sa bhliain 1948. In éagmais réitigh ar chás dhídeanaithe na Palaistíne athnuadh mandáid na gníomhaireachta arís agus arís eile. Nuair a cuireadh tús le hobair UNRWA sa bhliain 1950, bhí an ghníomhaireacht ag freagairt do riachtanais 750,000 dídeanaí ón bPalaistín. Sa lá atá inniu ann, tá cúig mhilliún dídeanaí incháilithe do sheirbhísí na gníomhaireachta. Gach lá cuirtear oideachas ar leathmhilliún páiste i scoileanna UNRWA.

 

I ndíospóireacht iomlánach sa Pharlaimint an 6 Feabhra, labhair Ardionadaí an Aontais Federica Mogherini faoi ról tábhachtach UNRWA agus iarrachtaí á ndéanamh tús a chur arís le próiseas síochána a mbaineann creidiúnacht leis. Má dhéantar laghdú ar ghníomhaíochtaí UNRWA, chuir sí in iúl go mbeadh sin ina chúis “le héagobhsaíocht agus le bagairtí slándála ar fud an Mheánoirthir”.

 

‘Buille eile do phróiseas síochána an Mheánoirthir’

 

Ag labhairt dó le linn na díospóireachta an 6 Feabhra, dúirt Neoklis Sylikiotis, cathaoirleach na toscaireachta don chaidreamh leis an bPalaistín: “Buille eile do phróiseas síochána an Mheánoirthir is ea cinneadh gríosaitheach na Stát Aontaithe. [...] Ach níl a dhath i ndán don phróiseas síochána tar éis do rialtas Trump Iarúsailéim a aithint mar phríomhchathair Iosrael.”

Radharc ar an mBruach Thiar 

Ghlac Johannes Hahn, an Coimisinéir um Méadú agus um an mBeartas Comharsanachta, páirt sa díospóireacht freisin. Chuir sé in iúl go bhfuil an tAontas Eorpach agus ballstáit an Aontais sa chéad áit, go mór agus go fada, ó thaobh chúnamh airgid do dhídeanaithe na Palaistíne. D’fhógair sé freisin go dtabharfar €82 mhilliún do UNRWA roimh dheireadh na míosa seo. Chomh maith leis sin, fógraíodh an 31 Eanáir go gcuirfear €42.5 mhilliún ar fáil chun tacú le hathnuachan socheacnamaíoch Oirthear Iarúsailéim.

 

Dúirt Ivo Vajgl (Liobrálaithe agus Daonlathaithe, an tSlóivéin) go bhfuil obair riachtanach á déanamh ag UNRWA agus gur “constaic ollmhór” a bheadh i gcinneadh Donald Trump le déanaí agus iarrachtaí ar bun tús a chur arís le próiseas na síochána.

 

Labhair an feisire Spáinneach José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ar son Pháirtí an Phobail Eorpaigh: “Táimid ag labhairt anseo faoi dhaoine, na milliúin duine. Dhá mhilliún dídeanaí sa Liobáin, beagnach leathmhilliún sa Iordáin, 540,000 sa tSiria, 1.4 milliún i Stráice Gaza, 800,000 sa Bhruach Thiar.”

 

‘Iarrachtaí iontacha UNRWA’

 

Ag labhairt dó le linn na díospóireachta, dúirt an feisire Ungárach Tamás Meszerics de chuid na nGlasach: “Ní mór dúinn tabhairt faoin bpróiseas síochána, murach sin beidh UNRWA ann go deo agus is é sin an toradh is measa ar fad.” Dúirt iarchathaoirleach an choiste um chearta an duine Elena Valenciano go gcaithfear “teachtaireacht an dóchais a scaipeadh i réigiún ina bhfuil easpa dá leithéid”.

 

I rún a cuireadh chun vóta sa Pharlaimint an 8 Feabhra, mhol feisirí Eorpacha “iarrachtaí iontacha” UNRWA” agus chuir siad imní in iúl faoi na “hiarmhairtí dochracha” a bheadh ag moill nó ag laghdú i maoiniú na gníomhaireachta ar an obair a dhéanann sí.

 

Chuir siad fáilte roimh chinneadh an Aontais Eorpaigh agus roinnt dá bhallstát maoiniú a chur ar fáil do UNRWA níos túisce ná mar a bhí beartaithe. D’iarr siad ar an ngníomhaireacht áfach a chinntiú nach mbaintear drochúsáid as a háiseanna.

 

Iarúsailéim: príomhchathair Iosrael agus na Palaistíne

 

D’fhógair Uachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump an 6 Nollaig 2017 gur é Iarúsailéim príomhchathair Iosrael agus go mbogfar ambasáid na tíre ó Tel Aviv go Cathair na Síochána. Cuireadh i leith na Stát Aontaithe gur shárú ar an dlí idirnáisiúnta a bhí sa chinneadh sin.

Sa vóta iomlánach an 8 Feabhra, chuir feisirí in iúl an athuair go bhfuil an Pharlaimint tiomanta do réiteach dhá stát ar an gcoimhlint idir Iosrael agus an Phalaistín, bunaithe ar theorainneacha 1967 le Iarúsailéim mar phríomhchathair ar an dá stat, le Stát Iosrael a bheidh sábháilte agus Stát na Palaistíne a bheidh neamhspleách, daonlathach, comhtheagmhálach agus inmharthana, ag maireachtáil, taobh le taobh, faoi shíocháin agus shlándáil.

 

An 17 Nollaig 2014 chuir tromlach mór na bhfeisirí a dtacaíocht in iúl i dtaca le haitheantas "i bprionsabal" a thabhairt don stát Palaistíneach. An 25 Deireadh Fómhair 2017, i vóta ar bhuiséad an Aontais don bhliain 2018, chuir feisirí in iúl gur cheart tuilleadh airgeadais a chur ar fáil do phróieas síochána an Mheánoirthir, d’Údarás na Palaistíne agus do UNRWA.

 

Cliceáil anseo chun tuilleadh a fhoghlaim faoi ról na Parlaiminte i bpróiseas síochána an Mheánoirthir.