Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

Todhchaí an Aontais Eorpaigh        

Cén cruth a bheidh ar an Aontas Eorpach amach anseo? Ta feisirí na Parlaiminte tar éis moltaí a chur le chéile maidir le conas dul i ngleic le roinnt de na dúshláin atá os comhair na hEorpa. Faigh amach tuairimí na bhfeisirí faoina bhfuil i ndán don Aontas Eorpach.

Workers' right and citizens rights protection ©AP Images/European Union-EP        

Baineann deiseanna ollmhóra leis an domhandú i dtaca le rachmas agus fostaíocht a chruthú. Baineann míbhuntaistí leis chomh maith áfach agus cé go ndéanann an tAontas Eorpach iarracht lántairbhe a bhaint as deiseanna an domhandaithe, caithfear an drochthionchar a laghdú freisin trí rialacha a leagan síos agus oibriú le tíortha eile. Le linn an tseisiúin iomlánaigh an 16 Bealtaine, pléadh páipéar an Choimisiúin Eorpaigh maidir le conas déileáil leis an domhandú amach anseo.

Tuilleadh eolais 

Díospóireachtaí: Todhchaí na hEorpa