Sochaí 

Táirgí don chatagóir seo 

As an EU citizen, you can move to another member state - to settle permanently, work temporarily or study. © AP Images/European Union - EP        

Sochaí 
 

Tar éis vóta na bhfeisirí an 11 Nollaig 2018, cuirfear tús le hidirbheartaíocht leis an gComhairle anois maidir le rialacha nuashonraithe chun soghluaisteacht oibrithe a éascú.