Malin Björk: ‘Tá ionsaithe á ndéanamh ar chearta na mban ar bhonn leanúnach ar fud an domhain’ 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Malin Björk (Clé Aontaithe Eorpach/Clé Ghlas Nordach, an tSualainn)  

Meastar go bhfuil 200 milliún duine ar domhan, idir chailíní agus mhná, ar ndearnadh ciorrú ar bhaill ghiniúna orthu. Déantar an gníomh barbartha seo ar chailíní agus iad faoi bhun 15 bliana d’aois de ghnáth. Agus Lá na Neamhfhulaingthe ar Chiorrú Baill Ghiniúna Ban ar siúl an 6 Feabhra, labhair an feisire Malin Björk linn faoin bhfadhb: “Ní mór dúinn an foréigean in aghaidh na mban a chomhrac ar gach aon slí. Tá ionsaithe á ndéanamh ar chearta na mban ar bhonn leanúnach ar fud an domhain.”

Conas a tharla sé gur chuir tú spéis i gciorrú baill ghiniúna ban?


Tá spéis agam sa cheist seo mar go mbaineann sé le cearta na mban agus le cearta na mban chun a gcorp féin. Is ceist dhomhanda é seo. Is ceist an-leathan é ár gceart chun gnéasachta, agus is ionsaí tromchúiseach, patrarcach ar choirp na mban é ciorrú baill ghiniúna ban.


Cé chomh mór agus atá an fhadhb?


De réir staitisticí na hEagraíochta Domhanda Sláinte, rinneadh ciorrú ar bhaill ghiniúna 200 milliún duine ar domhan, idir chailíní agus mhná. Agus is nós é atá níos sine ná an Chríostaíocht agus an tIoslam araon. Cé nach bhfuil baint aige leis an reiligiún, tá baint dhíreach aige leis an bpatarcacht, agus is bealach é ciorrú baill ghiniúna ban chun smacht a fháil ar choirp agus ar ghnéasacht na mban.


Céard atá ar siúl ag an Aontas Eorpach chun dul i ngleic leis?


Ritheadh go leor rún sa Pharlaimint inar cáineadh ciorrú baill ghiniúna ban agus an foréigean in aghaidh na mban i gcoitinne. Ní mór don Aontas agus do na ballstáit leanúint ar aghaidh le tacaíocht a thabhairt do ghluaiseachtaí an phobail agus d’eagraíochtaí a chuireann sláinte atáirgthe agus cearta na mban chun cinn, lena n-áirítear an ceart chun frithghiniúna agus rochtain dhleathach agus shábháilte ar ghinmhilleadh.


An bhfuil dídeanaithe ban ann ar ndearnadh ciorrú baill ghiniúna ban orthu nó atá i mbaol?


Tá seans ann go bhfuil dídeanaithe ban ann ar ndearnadh ciorrú orthu nó atá i mbaol go ndéanfaí sin orthu, agus ar ndóigh ba chóir dóibh cúram sláinte ceart agus tacaíocht a fháil. Ní mór dúinn a chinntiú chomh maith go dtugtar tearmann dóibh siúd ar íospartaigh ciorraithe iad, agus tá gá freisin le dlíthe maithe ina choinne.


Measaim, áfach, go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach gan ciorrú baill ghiniúna ban agus an comhrac ina choinne a scaradh amach, ní mór féachaint air mar ghné amháin den fhoréigean. Mar fheiminigh, ní mór dúinn diúltú don fhoréigean ar bhonn inscne, is cuma cén cineál.


Ní mór dúinn an foréigean in aghaidh na mban a chomhrac ar gach aon slí. Tá ionsaithe á ndéanamh ar chearta na mban ar bhonn leanúnach ar fud an domhain. Tá rialtas Trump tar éis deireadh a chur le maoiniú i gcomhair eagraíochtaí a thacaíonn leis an gceart chun ginmhillte. Agus sa Rúis, díchoiríodh foréigean baile le déanaí.


Is feisire Sualannach í Malin Björk den Chlé Aontaithe Eorpach/den Chlé Ghlas Nordach. Tá sí ina ball den choiste um chearta na mban.