Comhdháil ardleibhéil sa Pharlaimint: oidhreacht chultúrtha san Eoraip 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tionólfar an chomhdháil sa Bhruiséil an 26 Meitheamh 2018 

D’fhonn aird a tharraingt ar thábhacht na héagsúlachta cultúrtha san Eoraip, tionólfar comhdháil ardleibhéil sa Pharlaimint sa Bhruiséil an 26 Meitheamh.

Meastar go bhfuil thart ar 300,000 duine fostaithe in earnáil chultúrtha an Aontais Eorpaigh agus tá tuairim is 7.8 milliún duine fostaithe go hindíreach ag an earnáil. Chun feasacht ar thábhacht shóisialta agus eacnamaíoch na hearnála a ardú, tionólfar comhdháil sa Pharlaimint. Agus Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha ar siúl, tá ceiliúradh á dhéanamh i gcaitheamh 2018 ar éagsúlacht na hoidhreachta cultúrtha san Eoraip. Is é is cuspóir do Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha níos mó daoine a spreagadh le heolas a chur ar oidhreacht chultúrtha na hEorpa agus cur leis an mbraistint atá ag daoine go mbaineann siad le spás coiteann Eorpach. Tá imeachtaí á gcur ar siúl ar bhonn Eorpach, náisiúnta agus áitiúil.

 

Osclóidh Uachtarán na Parlaiminte Antonio Tajani an chomhdháil an 26 Meitheamh agus tá sí á heagrú i gcomhar leis an gcoiste parlaiminteach um chultúr agus le cathaoirleach an choiste sin Petra Kammerevert. Beidh saineolaithe, feisirí Eorpacha, páirtithe leasmhara agus lucht cinnteoireachta i láthair, agus pléifear an méid seo a leanas:

  • Oidhreacht chultúrtha agus Eorpachas
  • Oidhreacht chultúrtha a chaomhnú agus a chur chun cinn
  • Nuálaíocht agus poitéinseal eacnamaíoch na hoidhreachta cultúrtha.

 

An bhfuil fonn ort bheith i láthair? Glacfar le hiarratais go dtí an 20 Meitheamh.