Ag dul i ngleic le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh  

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Faigheann 25,000 duine bás gach bliain in AE le tarbhfhrídí atá frithsheasmhach in aghaidh antaibheathach. Tá a gceadú tugtha ag feisirí Eorpacha le dá thuarascáil chun an fhadhb a chomhrac.

Timpeall na cruinne, faigheann thart ar 700,000 duine bás gach bliain de bharr frithsheasmhachta in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh. Faoin mbliain 2050, tá imní ann go mbeidh níos mó daoine ag fáil bháis de bharr na frithsheasmhachta seo ná le hailse.

Céard is cúis le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh?

 

Tarlaíonn sé nuair nach féidir miocrorgánaigh a mharú le cóir frithmhiocróbach, antaibheathaigh go mór mór. Is substaint nadúrtha nó sintéiseach é ábhar frithmhiocróbach (antaibheathaigh, drugaí frithvíreasacha, drugaí frithfhungasacha nó drugaí frithphrótasólacha) a mharaíonn miocrorgánaigh nó a choisceann fás miocrorgánach.

Tagann frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh chun cinn diaidh ar ndiaidh ach cuirtear dlús leis de bharr dhrochúsáid nó ró-úsáid antaibheathach - i gcás daoine agus ainmhithe araon. Ón mbliain 1999, tá an tAontas Eorpach tar éis níos mó ná €1.3 billiún a infheistiú i dtaighde ar an bhfadhb, ach le méadú ag teacht ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh, tá feisirí Eorpacha den tuairim gur chóir dlús a chur le hiarrachtaí chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb.

Moltaí na bhfeisirí

 

Thug an coiste comhshaoil a gceadú an 20 Meitheamh le tuarascáil féintionscnaimh an fheisire Ostaraigh Karin Kadenbach (Sóisialaithe agus Daonlathaithe) ar an ábhar. Maidir le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh a chomhrac, cuirtear in iúl sa tuarascáil gur chóir cloí leis an straitéis “One Health”, is é sin le rá go bhfuil sláinte an duine fite fuaite le sláinte ainmhithe agus le folláine an chomhshaoil.

Leagtar béim sa tuarascáil ar a thábhachtaí atá sé ábhar frithmhiocróbach a úsáid go stuama. Tugtar le fios freisin gur chóir díol antaibheathach a theorannú agus gur chóir díolacháin neamhdhleathacha a chomhrac. Tá feisirí an choiste den tuairim chomh maith gur chóir dlús a chur le hinfheistíocht i substaintí nua, agus eolas a scaipeadh i measc an phobail faoin mbaol a bhaineann le ró-oideasú. Mar shampla, ní thuigeann 44% na nEorpach nach ndéanann antaibheathaigh aon mhaith i gcoinne slaghdáin nó fliú.

Ag labhairt di roimh vóta an choiste, dúirt Kadenbach: “Bailíonn brobh beart dáiríre, amhail do lámha a ní sna hospidéil. Ansin tá an-chuid daoine ann a thógann antaibheathaigh toisc go bhfuil ionfhabhtú víreasach orthu, mar sin iad a úsáid go críonna ceart atá i gceist.”

Thug feisirí an choiste comhshaoil a gceadú an 20 Meitheamh le comhaontú leis an gComhairle i dtaca le rialacha nua chun úsáid as antaibheathaigh san fheirmeoireacht a laghdú. Bheadh ar allmhairí bia cloí leis na caighdeáin chéanna.

An chéad chéim eile

 

Cuirfear an dá thuarascáil chun vóta sa Pharlaimint tar éis an tsamhraidh.