Todhchaí Erasmus+: níos mó deiseanna ná riamh 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

I vóta an 28 Márta 2019, chuir feisirí Eorpacha in iúl gur cheart buiséad an chláir Erasmus+ a mhéadú faoi thrí sa tréimhse 2021-2027.

Is é Erasmus+ clár an Aontais Eorpaigh chun tacú leis an oideachas, oiliúint agus spórt san Eoraip. Ó 1987, tá an clár tar éis an deis a thabhairt do níos mó ná naoi milliún mac léinn as ceann ceann na hEorpa seal a chaitheamh in institiúid ardoideachais eile nó le heagraíocht ar an gcoigríoch. Le buiséad de thart ar €2.6 billiún, ghlac beagnach 800,000 duine páirt sa chlár sa bhliain 2017.


Gné lárnach de Erasmus+ is ea staidéar a dhéanamh ar an gcoigríoch, agus tá fianaise ann go mbíonn tionchar dearfach aige ar dheiseanna fostaíochta. Is deis é freisin chun feabhas a chur ar do chuid scileanna teanga, chun féinmhuinín agus neamhspleáchas a chothú agus chun tú féin a thumadh isteach i gcultúr nua. Is féidir le heagraíochtaí páirt a ghlacadh sa chlár chomh maith.


Tá daoine ó 33 thír i dteideal a bheith páirteach sa chlár, daoine ó na ballstáit AE ar fad chomh maith leis an Iorua, an Íoslainn, Lichtinstéin, an Mhacadóin Thuaidh agus an Tuirc.


I vóta an 28 Márta, chuir feisirí Eorpacha in iúl gur cheart buiséad an chláir Erasmus+ a mhéadú faoi thrí sa tréimhse 2021-2027. Dúirt siad freisin gur chóir cabhrú le daoine a bhfuil níos lú deiseanna acu páirt a ghlacadh sa scéim, agus gur chóir cúrsaí teanga, cabhair riaracháin nó deiseanna ríomhfhoghlamtha a chur ar fáil. Chomh maith leis sin, chuir feisirí an choiste in iúl gur cheart ionaid thrasnáisiúnta a bhunú chun gairmoiliúint d’ardchaighdeán a chur ar fáil d’fhonn go mbeidh daoine in ann scileanna áisiúla a fhorbairt.


vóta eile an 13 Márta, thug feisirí Eorpacha a gceadú le moltaí maidir le rannpháirteachas na Ríochta Aontaithe sa chlár Erasmus+ i gcás Brexit gan socrú. Tabharfar cosaint d’fhoghlaimeoirí a chuir tús le malartuithe soghluaisteachta roimh Brexit.


Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le conas cur isteach ar an gclár Erasmus+.