Roinn an leathanach seo: 

I vóta an 16 Aibreán 2019, thug feisirí Eorpacha a gceadú le bearta chun sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú agus chun líon na dtimpistí ar bhóithre na hEorpa a laghdú.

Mar gheall ar na bearta nua, ó 2022 ar aghaidh beidh ar ghluaisteáin nua gnéithe sábháilteachta amhail cúnamh cliste luais, córais rabhaidh do sheachmall tiománaí agus ardchórais coscánaithe éigeandála a bheith iontu.


Leis na caighdeáin sábháilteachta nua seo do mhonaróirí gluaisteán, táthar ag súil le líon na ndrochghortuithe ar bhóithre na hEorpa a laghdú 140,000 ar a laghad faoi 2038. Bíonn ról ag earráid dhaonna in thart ar 95% de thimpistí bóithre.

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim 

Sa bhliain 2017, bhí na bóithre is sábháilte san Aontas Eorpach le fáil sa tSualainn, sa Ríocht Aontaithe, san Ísiltír, sa Danmhairg agus in Éirinn. Bhí na bóithre is dainséaraí le fáil sa Rómáin, sa Bhulgáir agus sa Chróit. A bhuí le forbairtí teicniúla agus sóisialta, sa tréimhse 2001-2017 tháinig laghdú 57.5% ar líon na mbásanna ar bhóithre an Aontais Eorpaigh. Caith súil ar an ngrafaic faisnéise thuas chun tuilleadh a fhoghlaim.


Chomh maith leis na bearta thuas, tá rialacha maidir le sábháilteacht an bhonneagair bóthair á neartú ag an Aontas Eorpach. Thug feisirí Eorpacha a gceadú an 15 Eanáir 2019 le tuarascáil faoin bhféintiomáint ina moltar go bhfuil gá le hinfheistíocht leordhóthanach chun an earnáil a chur chun cinn agus chun a chinntiú go bhfuil rialacha oiriúnacha ann maidir le dliteanas agus le sábháilteacht.