Creidiúnú na meán 

 

Caithfidh iriseoirí, grianghrafadóirí agus foirne closamhairc creidiúnú preasa agus/nó creidiúnú speisialta closamhairc a iarraidh chun dul isteach agus obair laistigh d'áitreabh na Parlaiminte.

Tá dhá shórt creidiúnaithe le fáil sa Pharlaimint


 • creidiúnú gearrthéarma
 • creidiúnú bliantúilCreidiúnú gearrthéarma

Is féidir le hiriseoirí, nach bhfuil cónaí orthu go buan sa Bhruiséil, in Strasbourg nó i Lucsamburg, creidiúnú a fháil le haghaidh cruinniú nó páirtseisiún ar leith Moltar do gach iriseoir na sonraí thٕíos a sheoladh chuig media.accreditation@ep.europa.eu 24 uaire roimhré.


 • ainm na meán
 • cárta preasa nó litir ón Eagarthóir
 • aidhm nó fáth le teacht isteach
 • ainm
 • seoladh ríomhphoist
 • uimhir gutháin phóca
 • dáta breithe
 • náisiúntacht
 • uimhir cárta aitheantais nó phas
 • sórt cárta aitheantais
 • ghrianghraf pasCreidiúnú bliantúil

Is féidir le hiriseoirí atá bunaithe in Strasbourg nó sa Bhruiséil nó i Lucsamburg agus a dhéanann tuairisciú rialta faoi cúrsaí na Pairlaiminte bheith i dteideal do chreidiúnú bliantúil na Parlaiminte a bheidh bailí sna trí ionad oibre. Tá na rialacha agus an fhoirm iarratais le fáil  anseo.


Tá rochtain ag sealbhóirí creidiúnaithe ar fhoirgnimh na Parlaiminte agus is féidir leo saoráidí a chuirtear ar fáil d'iriseoirí a úsáid.Cead taifeadta agus scannanaíochta um mheán

Ní foláir d’iriseoirí[1] cead taifeadta a fháil ón oifig um chrediúnú meán chun ghriangrafanna a ghlacadh nó/agus chun taifead a dhéanamh i bParlaimint na hEorpa. 

Is féidir ríomhphost a chur chuig media.accreditation@ep.europa.eu roimh ré chun an cead taifeadta a fháil. Caithfidh na hiriseoirí na rialacha maidir le ghrianghrafanna nó taifead a dhéanamh sa Phairlimint a ghlacadh, agus a shiniú


Cead taifeadta agus scannanaíochta lasmuigh d’obair meán (non-media)

Ní foláir do ghrianghrafadóirí agus do cheamaradóirí, cead taifeadta a fháil má fhaigheann siad cuireadh ón Fheisire nó ó seirbhís na Parlaiminte, (a ghlaotar an t-údarás iarrthach) don ocáid speisialta nó chun obair cumarsáide nó gníomhaíocht promóisin a dhéanamh. Caithfidh an t-údárás iarrthach nó an ghrianghrafadóir/ceamaradóir an cead a iarraidh 24 uaire roimh ré ó media.accreditation@ep.europa,eu. Ní thugann an taifead seo rochtain do fhoirghnimh na Parlaiminte. Caithfidh an t-údarás iarrthach an suaitheantas cuairteora a iarraidh. Is é freagracht an údarais iarrtha na rialacha um thaifead lasmuigh d’obair meán a airithiúOifig um chreidiúnú meán: uaireanta oscailte

Sa Bhruiséil: oifig um chrediúnú meán, iontràil cuairteora (in aice Parc Leopold), foirgneamh Paul-Henri Spaak,PHS -1C029, Rue Wiertz 60.

Luan- Déardaoin 08:30 - 17:45

Dé hAoine  08:30 13:00

 

In Strasbourg le linn na seisiún iomlánach: iontráil preasa, foirgneamh Louise Weiss (LOW), an chéad iontráil ar chlé laistigh den chlós (Bronislaw Geremek Agora)

Luan 12.00 - 20.00

Dé Máirt/ Dé Céadaoin. 08.00 - 20.00

Dé Deardaoin - 08.00 - deireadh an tseisiúin.


 

Leathanacha gaolmhara

Creidiúnú idirinstitiúdeach- An Coimisiún Eorpach

Creidiúnú na Comhairle Eorpaí


[1] Tá ghrianghrafadóirí agus ceamradóirí san áireamh