Creidiúnú na meán 

 

Caithfidh iriseoirí, grianghrafadóirí agus foirne closamhairc creidiúnú preasa agus/nó creidiúnú speisialta closamhairc a iarraidh chun dul isteach agus obair laistigh d'áitreabh na Parlaiminte.

Tá dhá shórt creidiúnaithe le fáil sa Pharlaimint


 • creidiúnú gearrthéarma
 • creidiúnú bliantúilCreidiúnú gearrthéarma

Is féidir le hiriseoirí, nach bhfuil cónaí orthu go buan sa Bhruiséil, in Strasbourg nó i Lucsamburg, creidiúnú a fháil le haghaidh cruinniú nó páirtseisiún ar leith Moltar do gach iriseoir na sonraí thٕíos a sheoladh chuig media.accreditation@ep.europa.eu 24 uaire roimhré.


 • ainm na meán
 • cárta preasa nó litir ón Eagarthóir
 • aidhm nó fáth le teacht isteach
 • ainm
 • seoladh ríomhphoist
 • uimhir gutháin phóca
 • dáta breithe
 • náisiúntacht
 • uimhir cárta aitheantais nó phas
 • sórt cárta aitheantais
 • ghrianghraf pasCreidiúnú bliantúil

Is féidir le hiriseoirí atá bunaithe in Strasbourg nó sa Bhruiséil nó i Lucsamburg agus a dhéanann tuairisciú rialta faoi cúrsaí na Pairlaiminte bheith i dteideal do chreidiúnú bliantúil na Parlaiminte a bheidh bailí sna trí ionad oibre. Tá na rialacha agus aan fhoirm iarrataisn fhoirm iarratais le fáil  anseo.


Tá rochtain ag sealbhóirí creidiúnaithe ar fhoirgnimh na Parlaiminte agus is féidir leo saoráidí a chuirtear ar fáil d'iriseoirí a úsáid.


Cead taifeadta agus scannanaíochta um mheán

Ní foláir d’iriseoirí[1] cead taifeadta a fháil ón oifig um chrediúnú meán chun ghriangrafanna a ghlacadh nó/agus chun taifead a dhéanamh i bParlaimint na hEorpa. 

Is féidir ríomhphost a chur chuig media.accreditation@ep.europa.eu roimh ré chun an cead taifeadta a fháil. Caithfidh na hiriseoirí na rialacha maidir le ghrianghrafanna nó taifead a dhéanamh sa Phairlimint a ghlacadh, agus a shiniú


Cead taifeadta agus scannanaíochta lasmuigh d’obair meán (non-media)

Ní foláir do ghrianghrafadóirí agus do cheamaradóirí, cead taifeadta a fháil má fhaigheann siad cuireadh ón Fheisire nó ó seirbhís na Parlaiminte, (a ghlaotar an t-údarás iarrthach) don ocáid speisialta nó chun obair cumarsáide nó gníomhaíocht promóisin a dhéanamh. Caithfidh an t-údárás iarrthach nó an ghrianghrafadóir/ceamaradóir an cead a iarraidh 24 uaire roimh ré ó media.accreditation@ep.europa,eu. Ní thugann an taifead seo rochtain do fhoirghnimh na Parlaiminte. Caithfidh an t-údarás iarrthach an suaitheantas cuairteora a iarraidh. Is é freagracht an údarais iarrtha na rialacha um thaifead lasmuigh d’obair meán a airithiúOifig um chreidiúnú meán: uaireanta oscailte

Sa Bhruiséil: oifig um chrediúnú meán, iontràil cuairteora (in aice Parc Leopold), foirgneamh Paul-Henri Spaak,PHS -1C029, Rue Wiertz 60.

Luan- Déardaoin 08:30 - 17:45

Dé hAoine  08:30 13:00

 

In Strasbourg le linn na seisiún iomlánach: iontráil preasa, foirgneamh Louise Weiss (LOW), an chéad iontráil ar chlé laistigh den chlós (Bronislaw Geremek Agora)

Luan 12.00 - 20.00

Dé Máirt/ Dé Céadaoin. 08.00 - 20.00

Dé Deardaoin - 08.00 - deireadh an tseisiúin.


 

Leathanacha gaolmhara

Creidiúnú idirinstitiúdeach- An Coimisiún Eorpach

Creidiúnú na Comhairle Eorpaí


[1] Tá ghrianghrafadóirí agus ceamradóirí san áireamh