Europska granična i obalna straža: končano glasovanje o stalnim snagama od 10.000 pripadnika 

O novim mjerama za jačanje europske granične i obalne straže raspravljat će se u srijedu , a glasovati u četvrtak

Promjenama u Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) nastoji se riješiti postojeće nedostatke i bolje odgovoriti na trenutačne potrebe u području sigurnosti i migracija.

Uspostavit će se nove stalne snage koje bi pružale potporu državama članicama EU-a na terenu u pogledu graničnih kontrola i zadaća vraćanja ljudi, kao i u borbi protiv prekograničnog kriminala, u okviru promjena koje se provode u toj agenciji. Počevši od 5 000 operativnih zaposlenika od 2021., stalne snage postale bi u potpunosti operativne do 2027. s 10 000 pripadnika. One bi uključivale i snage za brzu reakciju za intervencije u hitnim slučajevima.