Koliko ima zastupnika u EP-u? 

Zastupnici glasaju © Europski parlament 

Od 1. srpnja 2014. u Europskom parlamentu sjedi 751 zastupnik, kao što je utvrđeno Ugovorom iz Lisabona.

Europsko vijeće je na temelju prijedloga EP-a iz veljače 2018. u lipnju 2018. donijelo odluku o sastavu Europskog parlamenta. U toj je odluci naveden broj predstavnika svake države članice koji će biti izabrani u Europski parlament za parlamentarni saziv 2019. – 2024. Nakon odlaska 73 britanska zastupnika, broj mjesta u EP-u smanjit će se sa 751 na 705. Tim bi se smanjenjem ostavilo prostora za moguće buduće proširenje Unije.

Sve dok je Ujedinjena Kraljevina i dalje država članica, nastavit će vrijediti trenutačni brojčani sastav sa 751 zastupnikom. Novi brojčani sastav počet će se primjenjivati nakon što se Ujedinjena Kraljevina povuče iz EU-a (smanjenje broja sa 751 na 705 zastupnika).

Od 73 mjesta Ujedinjene Kraljevine, njih 27 bilo bi preraspodijeljeno u svrhu bolje primjene načela degresivne proporcionalnosti. Mjesta koja su neke države članice dobile u novom sastavu i u devetom sazivu Europskog parlamenta postat će dostupna tek nakon odlaska Ujedinjene Kraljevine.

Tih 27 mjesta rasporedit će se na sljedeći način: Francuska (+5), Španjolska (+5), Italija (+3), Nizozemska (+3), Irska (+2), Švedska (+1), Austrija (+1), Danska (+1), Finska (+1), Slovačka (+1), Hrvatska (+1), Estonija (+1), Poljska (+1) i Rumunjska (+1), s time da niti jedna država članica neće izgubiti nijedno zastupničko mjesto.

Prijedlogom se mjesta raspodjeljuju na „objektivan, pravedan, trajan i transparentan način”. U skladu s Ugovorom o Europskoj uniji, nova raspodjela mjesta trebala bi slijediti načelo degresivne proporcionalnosti, u skladu s kojim veće države članice dobivaju manje zastupničkih mjesta s obzirom na broj stanovnika u odnosu na manje države. Drugim riječima, zastupnici iz većih država članica predstavljaju veći broj građana od onih iz manjih.

751 zastupnik  ; u Europskom parlamentu

Podijelite taj citat: