Grupni i pojedinačni posjeti EP-u 

Svake godine oko 450 000 osoba iz EU-a i šire posjeti vijećnicu Europskog parlamenta u Bruxellesu i Strasbourgu. Mnogi od tih posjetitelja dolaze u okviru grupnog posjeta (više od 9 000 grupa), a broj pojedinačnih posjetitelja posljednjih se godina povećava.

Europski parlament smatra da bi javnost trebala imati jednostavan pristup njegovu radu i prostorijama jer vjeruje da je transparentnost vrlo važna za ostvarivanje demokratskih prava u Europskoj uniji. Budući da cijena puta u Bruxelles i Strasbourg zbog velike udaljenosti brojnim građanima EU-a može predstavljati prepreku, Parlament pomaže u pokrivanju troškova nekih grupa (oko 80 000 posjetitelja).


Posjetitelji u Bruxellesu mogu posjetiti i Parlamentarij te Kuću europske povijesti koji se nalaze izvan zgrada Europskog parlamenta i otvoreni su tijekom vikenda (oko 470 000 posjetitelja 2018.). U Strasbourgu možete posjetiti i izložbeni prostor, poznat kao parlamentarij Simone Veil, s 360 stupnjeva širokim ekranom i interaktivnim sadržajima.Posjeti Europskom parlamentu za skupine i pojedince © Europska unija 2018 

Grupni posjeti

Mnogi posjetitelji u Parlament u Bruxellesu i Strasbourgu dolaze u grupama, a cilj im je vidjeti vijećnicu i informirati se o radu Parlamenta. Grupe mogu doći u vlastitoj organizaciji ili na poziv zastupnika. Dočekuje ih osoblje Parlamenta koje ih upoznaje s radom i ulogom Europskog parlamenta, a mogu se susresti i sa zastupnicima u Parlamentu. Posjetitelji koji dolaze u razdoblju izvan sjednica mogu rezervirati posjet u pratnji vodiča kroz vrlo simboličnu zgradu Louise Weiss, uz multimedijske vodiče ili bez njih.


Pojedinačni posjetitelji

Europski je parlament otvoren i za pojedinačne posjetitelje. Oko 80 000 pojedinačnih posjetitelja svake godine posjećuje galeriju dvorane za rasprave u Bruxellesu u određene sate. Prilikom tog posjeta svaki posjetitelj na raspolaganju ima interaktivni multimedijski vodič. Posjetitelji također mogu poslušati kratku prezentaciju ili pratiti plenarne sjednice. U Strasbourgu su mogućnosti pojedinačnih posjeta proširene 2017., a nedavno su uvedeni i posjeti s multimedijskim vodičem. Tu je novost 2018. iskoristilo oko 40 000 posjetitelja, a njihov je broj u stalnom porastu.


Sponzorirane grupe


Ograničen broj osoba može posjetiti Parlament na izričit poziv zastupnika i uz sponzorstvo Parlamenta. Takve grupe dobivaju naknadu koja djelomično pokriva troškove puta, smještaja i obroka (2 500 grupa godišnje, odnosno oko 80 000 posjetitelja).

Svaki zastupnik može pozvati do 110 sponzoriranih posjetitelja godišnje u grupama od najmanje 10 osoba. Zastupnici mogu u Strasbourg tijekom plenarne sjednice ili u Bruxelles pozvati do 5 grupa godišnje.


Posjetitelje primaju javni službenici koji im održavaju kratku interaktivnu prezentaciju o EU-u i Parlamentu. Posjetitelji se sastaju s jednim ili dva zastupnika Parlamenta i mogu posjetiti galeriju vijećnice s pristupom javnosti.


Prijave i financijske doprinose obrađuju zaposlenici Europskog parlamenta. Subvencija se isplaćuje bankovnom doznakom, no mali dio financijskog doprinosa (do 40 EUR po posjetitelju) može se isplatiti voditelju grupe kako bi na sam dan posjeta raspolagao određenim iznosom u gotovini. Iznos subvencije izračunava se na temelju tri čimbenika koji se množe brojem posjetitelja: trošak puta: iznos po kilometru (0,09 EUR po kilometru) za udaljenost između polazišta grupe i Bruxellesa odnosno Strasbourga, troškovi hotela u slučaju noćenja (60 EUR) i troškovi obroka (40 EUR). Isplaćuje se povrat samo stvarno nastalih troškova.

Parlament nekim grupama posjetitelja pomaže da pokriju troškove puta. © Europski Parlament 

Dani otvorenih vrata

Parlament svake godine početkom svibnja u Strasbourgu i Bruxellesu organizira dane otvorenih vrata - 2018. je u Strasbourgu Parlament primio 9 000, a u Bruxellesu 15 000 posjetitelja. Dani otvorenih vrata 2019. održat će se 4. svibnja u Bruxellesu i 19. svibnja u Strasbourgu.