Odgovor EU-a na klimatske promjene: Više obnovljivih izvora, veća učinkovitost 

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Europski parlament glasao je 13. studenog o novim ciljevima EU-a za korištenje obnovljivih izvora energije i veću energetsku učinkovitost.

Prema novim pravilima o kojima su se dogovorili predstavnici Parlamenta i država članica, najmanje 32 posto energetske potrošnje u EU-u 2030. mora biti iz obnovljivih izvora, kao što su sunce i vjetar. Države članice također trebaju osigurati da najmanje 14 posto goriva u sektoru prometa dolazi iz obnovljivih izvora.


Izvjestitelj José Blanco López (S&D, Španjolska) poručuje: „Do 2050. želimo stvoriti gospodarstvo neovisno o ugljičnim gorivima. Ovo je korak prema ostvarenju ciljeva iz Pariškog klimatskog sporazuma koji će pomoći u smanjenju emisija i biti dio odgovora na izazove pred kojima stoji čovječanstvo.“


EU se slaže da energetsku učinkovitost treba povećati za 32,5 posto do 2030. i olakšati kućanstvima da samostalno stvaraju, spremaju i troše zelenu energiju.


Prema novim pravilima građani i poduzeća uštedjet će na potrošnji, a osim manjih računa za struju doprinijet će smanjenju emisija stakleničkih plinova.


Odluka Europskog parlamenta sada ide na Vijeće za konačno usvajanje.