Broj zastupnika države članice biraju u 2019. 

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Izbori će se održati od 23. do 26. svibnja 2019.  

Kako će se broj zastupnika koje biraju građani svake države članice promijeniti nakon istupanja Ujedinjene Kraljevine? Imamo podatke o budućem sastavu Parlamenta u infografici.

Zastupnici su 13. lipnja dali pristanak na prijedlog Europskog vijeća koji je odražavao ranije stajalište Parlamenta (od 7. veljače). Europsko vijeće usvojilo je prijedlog na sastanku od 28. do 29. lipnja.

 

Nakon što Brexit stupi na snagu smanjuje se ukupan broja zastupnika, dok će neke države članice dobiti dodatna zastupnička mjesta. Novi zakon primjenjivat će se za izbore koji će se održati od 23. do 26. svibnja 2019.

 

Parlament se trenutno sastoji od 751 zastupničkog mjesta što je najveći mogući broj prema Ugovorima EU-a. Izvješće koje je usvojeno predlaže da se nakon Brexita 27 od 73 britanska mandata raspodijeli na ostale države članice, dok se ostalih 46 čuva u rezervi, primjerice, za buduće države članice. Prema tome, broj zastupnika u 2019. bit će 705.

 

Distribucija mandata

 

Preraspodjela mandata osigurava da nijedna država članica ne gubi niti jedno zastupničko mjesto dok su neke dobile od jednog do najviše pet mjesta kako bi se riješio problem nedovoljne zastupljenosti zbog demografskih promjena.

 

U obzir se uzima broj stanovnika država članica i broj zastupnika okvirno je proporcionalan populaciji tih zemalja (degresivna proporcionalnost). To znači da zemlje s malim brojem stanovnika imaju manje zastupnika.

 

Istovremeno, broj ljudi koje predstavlja zastupnik velike zemlje veći je od broja ljudi koje zastupa zastupnik ili zastupnica iz male zemlje. Na ovaj način zastupnici iz malih zemalja imaju relativno jaču prisutnost u Parlamentu.

 

Zastupnici predlažu da se nova distribucija počne primjenjivati nakon Brexita, što se trenutno očekuje krajem ožujka 2019.

 

Pan-europske izborne liste

 

Izvješće Odbora za ustavna pitanja sadržavalo je prijedlog uspostave zajedničke izborne jedinice za cijeli teritorij EU-a kako bi se izglasale pan-europske izborne liste, koje bi se dodale zastupnicima biranima iz država članica. Međutim, na kraju je taj dio izbačen iz konačnog izvješća o kojem su glasali zastupnici.

 

Zašto je preraspodjela nužna

 

Trenutno nema precizne formule za odlučivanje o broju zastupnika za svaku državu članicu, već je na snazi nekoliko općih pravila iz Članka 14, Ugovora o Europskoj uniji. To znači da odluku trebaju donijeti čelni ljudi država članica uoči svakih europskih izbora.

 

“Spitzenkandidaten” postupak ne možemo ukinuti, kažu zastupnici

 

U odvojenom izvješću kojeg su zastupnici također usvojili 7. veljače ove godine, a koji se tiče izbora 2019. Parlament je podržao postupak odabira predsjednika Komisije sustavom tzv. “Spitzenkandidata” Europski parlament spreman je odbiti bilo kojeg kandidata u postupku imenovanja za predsjednika Komisije koji nije bio imenovan kao vodeći kandidat uoči europskih izbora, a postupak se na izborima 2015. pokazao uspješnim, poručuju zastupnici u izvješću. Više u priopćenju za medije.

 

 

Infografika