Prioriteti klubova zastupnika Parlamenta: Ujedinjena europska ljevica i Nordijska zelena ljevica 

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice najmanja je snaga u trenutnom sastavu Parlamenta.

Tijekom europskih izbora u svibnju oko 200 milijuna Europljana izabralo je zastupnike koji ih predstavljaju u Parlamentu u sljedećih pet godina. Ti zastupnici organizirani su u sedam klubova zastupnika koji se sastavljaju na temelju političkih uvjerenja. U našim videozapisima saznajte prioritete svakog kluba.


Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice (GUE/NGL) osnovan je 1995. godine i savez je socijalističkih i komunističkih stranaka. Klub ima 41 člana i po veličini je najmanji klub u trenutnom sastavu Parlamenta. Članovi predstavljaju 14 država članica EU-a.


GUE/NGL ima dva nova supredsjednika: francusku Manon Aubry, prvi puta izabranu za zastupnicu, i Martina Schirdewana (Njemačka), koji je zastupnik od 2017. Klub ima četiri potpredsjednika.


Klub se zalaže za pitanja poput klime, porezne pravednosti i radničkih prava, kao i jačanje ljudskih prava.


Jedan od 14 potpredsjednika Parlamenta članovi su kluba zastupnika GUE/NGL, kao i jedan od 20 predsjednika parlamentarnih odbora.