Migracije u Europi  

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Migracije predstavljaju izazov, ali i mogućnosti za Europu. Saznajte kako se EU bavi kretanjem izbjeglica i azilom.

©UNHCR/Achilleas Zavallis  

Nezapamćen dolazak tražitelja azila i nezakonitih migranta u EU, koji je dosegao najveću razinu u 2015., zahtijeva odgovor EU-a na više razina. Prvo, politike za rješavanje redovitih i neredovitih useljavanja, te drugo, zajednička pravila o azilu u čitavom EU-u. Priljev migranata zadnjih je godina rezultirao potrebom za dodatnim aktivnostima i reformama kako bi se osigurale granice, kao i pravednija raspodjela tražitelja azila među državama članicama.


Europska imigracijska politika


Imigracijska politika na europskoj razini bavi se redovitim i neredovitim useljavanjem. Što se tiče redovitog useljavanja, EU odlučuje o uvjetima za zakonit ulazak i boravak. Države članice zadržavaju pravo na odlučivanje o broju imigranata koji dolaze iz zemalja izvan EU-a i traže posao.


Europska unija također se bavi s neredovitim useljavanjem, osobito kroz politiku povrata migranata koja poštuje temeljna prava. Što se tiče integracije, ne postoji harmonizacija nacionalnih zakona. Međutim, EU može imati prateću ulogu, osobito financijski.


Europski parlament aktivno sudjeluje u donošenju novih zakona o neredovitom i redovitom useljavanju. To je punopravni zakonodavac zajedno s Vijećem koji zastupa države članice od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora u 2009. godini.


Više detalja o politici useljavanja u EU potražite u informativnom članku o imigracijskoj politici.

 

Europska politika azila


Od 1999. godine EU radi na stvaranju zajedničkog europskog sustava azila (CEAS, od eng. Common European Asylum System). Da bi zajednički sustav funkcionirao, mora imati:

  • dosljedna pravila za dodjeljivanje izbjegličkog statusa u svim državama članicama
  • mehanizam za utvrđivanje države koja je odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil
  • zajedničke standarde o uvjetima prijema
  • partnerstva i suradnju s državama izvan EU-a

Ugovorom iz Lisabona Europski parlament odlučuje ravnopravno s Vijećem EU-a o zakonodavstvu koje se odnosi na azil.


Dodatne informacije potražite na stranici o politici azila EU-a.

 

Pitanje migracija


Posljednjih godina Europa je morala odgovoriti na najveći migracijski izazov od Drugog svjetskog rata. U 2015. u EU-u je zabilježeno 1,25 milijuna prvi put podnesenih zahtjeva za azilom, a do 2018. ta brojka je pala na 581 000 zahtjev. U 2018. godini 116 647 ljudi došlo je u Europu morem, u usporedbi s više od milijun u 2015. godini. U 2018. ukupan broj nezakonitih prelazaka granice pao je na 150 114, što je najniže u pet godina i 92 posto niže od najveće migracijske krize u 2015. godini.


Iako je migracijski priljev oslabio, kriza je izložila nedostatke u europskom sustavu azila. Parlament se s time nastoji boriti kroz reformu pravila EU-a za azil i jačanjem graničnih kontrola EU-a.


Saznajte više o migracijskoj krizi u Europi i mjerama EU-a za migracije.