Infografika: EU mjere protiv terorizma  

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Zaustavljanje terorizma zahtijeva rješavanje pitanja kao što su strani borci, financiranje napada i kontrola granica. Naučite više o protuterorističkim mjerama EU-a.

Građani i zakonodavci shvatili su da terorizam nema granica. Sigurnost je velika i bitna tema za Europljane i velika većina (80%) smatra da EU treba učiniti više u borbi protiv terorizma.

Mjere EU-a za sprječavanje novih napada uključuju provjere na europskim granicama, bolju policijsku i sudsku suradnju u praćenju osumnjičenih i sudskom progonu počinitelja, borbu protiv organiziranog zločina, mjere protiv radikalizacije itd.

Bolje granične kontrole

U svrhu zaštite schengenskog područja, u travnju 2017. uvedene su sustavne provjere na vanjskim granicama EU-a za sve građane koji ulaze u EU-u, uključujući Europljane.

Kako bi se zabilježila kretanja stranih građana kroz schengensko područje i ubrzale kontrole, između Parlamenta i ministara zemalja članica dogovoren je, 30. studenog 2017., novi sustav registracije ulazaka i izlazaka. Očekuje se da će postati potpuno funkcionalan do 2020.

Zaustavljanje stranih boraca

Za najmanje 7 800 Europljana iz 24 zemlje smatra se da su putovali u područja sukoba u Siriji i Iraku kako bi se pridružili terorističkim skupinama, kaže Europol. Iako se broj putovanja smanjuje, očekuje se da će se povećati broj stranih boraca koji se vraćaju u EU-u nakon pada ili poraza tzv. IS-a

Kako bi se kriminalizirala edukacija, putovanja za svrhe terorizma i financiranje putovanja Europa je postavila zakone, koji zajedno s boljim nadzorom granica pomažu u borbi protiv terorista.

Evidencija podataka o putnicima (tzv. PNR)

Zrakoplovne tvrtke koje obavljaju međunarodne letove (u i iz EU-a) moraju vlastima predati podatke o putnicima - imena, datume putovanja, raspored leta i metodu plaćanja. Podaci se koriste za sprječavanje, detekciju i istragu osumnjičenih za terorizam i ozbiljne zločine. U pregovorima koji su trajali više od pet godina, Parlament je osigurao da se štite osobni podaci (podaci o religiji, podrijetlu, političkom opredjeljenju, zdravlju i seksualnoj orijentaciji) te da se poštivanju pravila o zaštiti osobnih podataka.

Razmjena informacija za borbu protiv zločina i terorizma

Pojedinci odgovorni za napad na božićni sajam u Berlinu koristili su brojne identitete kako bi izbjegli graničnu kontrolu i policiju. Ovaj slučaj, uz brojne druge, ukazuje na važnost efikasne razmjene informacija između odgovornih - policije, sudske vlasti i obavještajnih službi - u državama članicama.

Europska unija već ima brojne baze podataka i informacijske sustave za upravljanje granicama i unutarnju sigurnost. Parlament se trenutno fokusira na pravila koja će omogućiti veću interoperabilnost baza i simultani rad različitih sustava.

Policijska agencija EU-a Europol podržava razmjenu podataka između nacionalnih policija i funkcionira kao središnjica. U svibnju 2016. Parlament se složio da Europol dobije nove ovlasti kako bi se poboljšala borba protiv terorizma te postavila nova specijalizirana protuteroristička jedinica (pokrenuta u siječnju 2016.)

Borba protiv financiranja terorizma

Efikasna mjera za zaustavljanje terorizma je rezanje izvora financiranja i udaranje po logističkoj osnovici organizacija. Parlament želi da zemlje EU-a prate sumnjive financijske transakcije i nevladine organizacije te da prate krijumčarenje ulja, cigareta, zlata, dragog kamenja i umjetnina.

Zastupnici su dovršili zadnje izmjene direktive protiv pranja novca koja pokriva virtualne valute i anonimne prepaid kartice.

Zastupnici su se također izborili za više novca u proračunu EU-a za 2018. za borbu protiv zločina i organiziranog kriminala. Nakon što se zatražio bolji nadzor nad virtualnim valutama kako bi se spriječilo da se iste koriste u svrhu financiranja terorističkih organizacija, Europska je komisija postavila nadzor nad blockchain tehnologijom

Stavljanje opasnog oružja izvan ruku civila

Europska unija radi sve što je moguće kako opasno oružje ne bi došlo u ruke krivim ljudima. Izmijenjena direktiva o vatrenom oružju zatvara zakonske rupe koje su omogućavale teroristima korištenje prenamijenjenog oružja, kao primjerice u napadima na Pariz 2015. Od država članica se traži da imaju sustav nadzora dok se u isto vrijeme čuvaju iznimke za lovce, muzeje i kolekcionare.

Parlament traži i bolju kontrolu izvoza oružja te embargo na izvoz u Saudijsku Arabiju.

Sprječavanje radikalizacije


Većinu napada u Europi počinili su domaći teroristi. Parlament je predložio mjere za borbu protiv radikalizacije i ekstremizma u zatvorima, putem interneta i kroz obrazovanje i socijalno uključivanje građana.


Dodatna vrijednost EU-a


EU razina glavni je forum za suradnju između država članica u borbi protiv terorizma iako su protuterorističke mjere u velikom omjeru u punoj nadležnosti država članica. Zastupnici stoga zajedno s ministrima u Vijeću odlučuju o velikim protuterorističkim mjerama. Tradicionalno Parlament također čuva temeljna građanska prava i osobne podatke što je potrebno u kontekstu pritisaka za više djelovanja usred kriza.


Protuteroristička strategija EU-a utemeljena je na četiri principa: sprječavanju terorizma, zaštiti građana, sudskom progonu i odgovoru na krize. Trenutni okvir koji prati Europska komisija je Europski program sigurnosti za razdoblje 2015. – 2020. kojemu je cilj omogućiti bolju suradnju država članica u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala i kibernetičkog kriminala.


Brojne su mjere koje je EU postavio u borbi protiv terorizma te je mnogo različitih strana u sustavu, različitih strategija te su preklapanja brojna. Europski parlament postavio je posebni odbor kako bi se povećala efikasnost u odgovoru na ove izazove. Odbor predlaže konkretne mjere u borbi protiv terorizma.