Podijeli ovu stranicu: 

Saslušanje 17. veljače od 15:00 ©BELGA-EASYPHOTOSTOCH 

Europski parlament održava prvo javno saslušanje u sklopu postupka Europske građanske inicijative o ljudskom pravu na čistu vodu. Inicijativa „Voda je ljudsko pravo“ protivi se liberalizaciji i privatizaciji vodenog sektora. Saslušanje će biti održano 17. veljače od 15:00 do 18:30, a možete ga pratiti u video prijenosu.

Inicijativa


Cilj inicijative "Voda je ljudsko pravo" je osigurati da europske vlade omoguće svojim građanima pitku vodu te da vodeni sektor kao takav bude izuzet od uobičajenih pravila o unutarnjem tržištu. Inicijativa se protivi liberalizaciji i privatizaciji vode, a prikupila je 1,884.790 potpisa.


Što je Europska građanska inicijativa?

Građanska inicijativa, ustanovljena Lisabonskim ugovorom, osigurava da milijun građana iz barem četvrtine država članica ima pravo tražiti Europsku komisiju da predloži novi zakon u području za koji je nadležna. Organizator građanske inicijative je odbor sastavljen od najmanje sedam građana EU-a koji žive u sedam različitih država članica te ima jednu godinu da prikupi potrebnu podršku. Potpisi moraju biti ovjereni od strane nadležnih vlasti iz svake od država članica. Organizatori uspješnih inicijativa će sudjelovati na saslušanju u Europskom parlamentu. Komisija ima tri mjeseca da razmotri inicijativu i odluči kako će djelovati.


Saslušanje u Parlamentu organizira Odbor za zaštiti okoliša ENVI, u suradnji s odborima za predstavke, unutarnje tržište i razvoj. Organizatori će predstaviti inicijativu zastupnicima i potpredsjedniku Europske komisije Marošu Šefčoviču.


Pratite prijenos saslušanja klikom na poveznicu u desnom okviru.