Od farmi do stola: Kako poboljšati inspekcije hrane u Europi  

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Potrošači u Europi moraju biti sigurni da je hrana koju kupuju i jedu sigurna.

Prijevare u proizvodnji i prodaji hrane, poput slučaja s konjskim mesom iz 2013., pokazale su kako se moraju osigurati strože kontrole i zaštita. Parlament glasuje o novim pravilima o službenim inspekcijama u prehrambenom lancu u srijedu 15. ožujka. U videu zastupnica Karin Kadenbach (S&D, Austrija) objašnjava vrijednost novog zakonodavstva.


Novim pravilima želi se poboljšati praćenje proizvodnje hrane i borba protiv prijevara te vratiti povjerenje u proizvodni lanac.


  • Predlaže se efikasniji sustav kontrole lanca (hrane, hrane za životinje, poljoprivrednih gospodarstava, organske proizvodnje, zaštićenih oznaka podrijetla) redovitim nenajavljenim inspekcijama u svim sektorima (kontrolu vrše inspektori unutar nacionalnih uprava).
  • Omogućuje se brža reakcija u slučaju kriza.
  • Predviđa harmonizirane i strože kazne za prevarante.

Prema novim pravilima također se nastoji poboljšati život životinja.


Sigurnost hrane u EU-u


Pravila o sigurnosti hrane u EU-u među najstrožima su na svijetu i pomažu učiniti prehrambene proizvode najsigurnijima za potrošače. Međutim, suvremeno globalizirano tržište i sve duži i sve kompleksniji lanac proizvodnje stvaraju rizike i olakšavaju prijevare, stoga je potrebno poboljšati kontrole i osigurati dobro provođenje postavljenih pravila.


Skandal s konjskim mesom


Prijevare u hrani su učestale, primjerice kokošja jaja iz kaveza prodaju se kao organska, riba iz uzgoja kao riba iz lova i sl. Skandal s konjskim mesom iz 2013. otkrio je da je goveđe meso u velikom broju slučajeva sadržavalo konjetinu (kod nekih proizvoda i 100%) u mnogim državama članicama. Pitanje je to prijevare u prehrambenom lancu, ne sigurnosti.


„Naravno da ovakvim zakonom želimo spriječiti slične skandale, ali i više od toga. Europljani imaju pravo na najbolje moguće zdravlje, životinje i biljke također. Stoga trebamo stroge, dobre kontrole diljem Europe“, rekla je izvjestiteljica Karin Kadenbach (S&D, AT).


Nakon usvajanja pravila, zakonodavstvo stupa na snagu krajem 2019.


Prijedlog je usvojen na zasjedanju 15. ožujka. Više u priopćenju za medije.

Pročitajte naš pregled u kojem objašnjavamo mjere EU-a za poboljšanje zdravstva.

 

Više: 
  • Prehrambeni lanac u Europi vrijedi 750 milijardi eura godišnje.  
  • Poljoprivredna i prehrambena industrija u EU-u drugi je najveći industrijski sektor, zapošljava 48 milijuna radnika u 17 milijuna poduzeća.