Napredak EU-a prema ostvarenju ciljeva u borbi protiv klimatskih promjena 

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Europska je unija postavila ambiciozne ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine. Više u napretku u našoj infografici.

Borba protiv klimatskih promjena jedan je od temeljnih prioriteta za EU. U tom području je dogovoren niz ciljeva, a poduzete su i mjere kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova. Kakav je napredak postignut?

 

Ciljevi za 2020.

Trendovi i ciljevi za EU  

Paketom mjera o klimi i energiji usvojenim 2008. postavljeni su ciljevi za 2020. Jedan od glavnih je smanjenje emisija za 20 posto u usporedbi s razinama iz 1990.

Količine emisija smanjene su već u 2015. za 22 posto u usporedbi s razinama iz 1990. Prema procjenama država članica, na osnovu postojećih mjera EU je na dobrom putu da postigne zacrtano. Očekuje se da će emisije biti 26 posto niže u 2020. nego 1990. (Izvor)

Međutim, rane procjene pokazuju da su se emisije stakleničkih plinova povećale u 2017. Stoga EU trenutno raspravlja o ambicioznijim planovima za 2030. i strategiji za 2050. uoči sastanka COP24 u prosincu u Poljskoj.

 

Napredak u energetskom i industrijskom sektoru

Kako bi se ostvarili ciljevi EU poduzima mjere u nekoliko područja.

Sustav trgovine emisijama stakleničkih plinova (ETS od eng. Emissions trading system) Europske unije temeljni je alat za smanjenje industrijskih emisija, uključujući energetiku i zračni promet (na što otpada oko 45 posto emisija u EU-u).

Između 2005. i 2016. emisije iz elektrana i tvornica u sustavu ETS-a pale su za 26 posto. To je veće smanjenje nego što je originalni cilj od 23 posto za 2020.

 

Nacionalni ciljevi

Kako bi se smanjile emisije iz ostalih sektora (sektorima prijevoza, poljoprivrede, građevine i upravljanja otpadom) države članice dogovorile su se o nacionalnim ciljevima u sklopu uredbe o raspodijeli tereta. Emisije iz ovih sektora smanjene su za 11 posto u 2016. od 2005. što je za 10 posto bolje od ciljeva za 2020.

Ciljevi država članica