Smanjenje plastičnog otpada: Strategija EU-a 

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Od povećanja reciklaže do zabrane plastike za jednokratnu upotrebu i određene mikroplastike. Donosimo strategiju EU-a za smanjenje plastičnog otpada.

Jeftina i dugotrajna plastika naširoko se koristi u gospodarstvu, ali njenu popularnost prati sve veća količina plastičnog otpada i zagađenje mora, što ostavlja posljedice na prirodu i ljude.

Kako bi se smanjila količina plastičnog otpada, Komisija je u siječnju 2018. predložila strategiju za plastiku koju je Europski parlament usvojio u rujnu 2018.


Recikliranje plastike

U Europi svake godine nastane 25 milijuna tona plastičnog otpada, od čega se manje od 30 posto prikuplja radi recikliranja, a dio se izvozi u strane zemlje. Ostatak završi u odlagalištima, spalionicama ili kao otpad u okolišu čime se zagađuju šume, plaže, rijeke i mora. Plastika čini 85 posto otpada na plažama u svijetu.

Europski parlament traži da plastična ambalaža bude prikladna za recikliranje na tržištu EU-a do 2030., reciklažu minimalnih količina određenih plastičnih proizvoda te uspostavljanje standarda reciklaže.

Saznajte činjenice i brojke o reciklaži u EU-u.


Mikroplastika

Mikroplastika je mali dio plastičnog materijala (obično manji od 5 mm). Pronađena je u morima, hrani i piću.

Zastupnici su pozvali na zabranu namjerno dodanih mikroplastika u kozmetičkim proizvodima, deterdžentima te proizvodima za čišćenje do 2020. Također se predlažu oštrije mjere za proizvode poput tekstila, guma, boja i filtera od cigareta kako bi se smanjila količina mikroplastike.

Saznajte više o izvorima, posljedicama i rješenjima za mikroplastiku.


Plastika za jednokratnu upotrebu

Zastupnici su se u prosincu 2018. složili za zabranu određenih plastika za jednokratnu upotrebu, poput plastičnog pribora za jelo, tanjura, nastavaka za balone. Navodi se i obveza pokrivanja troškova gospodarenja otpadom i čišćenja za proizvođače omota, filtra za duhanske proizvode, vlažnih maramica i sl. (takozvana proširena odgovornost proizvođača, EPR).

Zakon o smanjenju plastičnih vrećica usvojen je u Parlamentu 2015.

Saznajte više o plastičnom otpadu u morima.