Svijet 

Proizvodi za tu kategoriju 

EU-Turkey: Getting out of the deadlock        

Svijet 
 

Pitanja poštivanja temeljnih prava dovela su do promišljanja o budućnosti odnosa Turske i EU-a. Kako stoji suradnja te što predlažu zastupnici?