Izravan pristup glavnom izborniku (Pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Infografike

 

EU proračun: Koliko svaka država članica ulaže, a koliko troši

Proračun27-02-2017 - 09:56
Odaberite zemlju....

Koliko Europska unija troši u Hrvatskoj i na što? Kako stojimo u usporedbi s drugim državama članicama i koliko doprinosimo proračunu EU-a? Saznajte više u našoj aplikaciji koju smo osvježili sa zadnjim službenim brojkama godišnjeg izvješća Europske komisije za 2015.


U 2015. Hrvatska je primila 605 mil. eura od EU-a, uključujući i 46 mil. eura iz pretpristupnih fondova (8% potrošnje EU-a u toj kategoriji). Od toga je 223 mil. (37%) potrošeno na regionalnu politiku, što je malo ispod EU prosjeka (39%). Za poljoprivredu je izdvojeno 256 milijuna eura (43%), dok je na istraživanje i razvoj potrošeno 5% novca, što je ispod prosjeka EU-a od 10%.


U 2015. Hrvatska je doprinijela proračunu EU-a s 357 mil. eura te je prikupila 54 mil. eura od carine i poljoprivrednih pristojbi, od koliko je zadržala 25% kao administrativni trošak.


Grafika se može u potpunosti preuzeti za korištenje na drugim stranicama; klikom na </> i kopiranjem kôda.

REF : 20141202IFG82334