Izravan pristup glavnom izborniku (Pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Vijesti i priopćenja

Teme

 

Europske političke stranke, suradnja Europskog parlamenta s ostalim institucijama EU i nacionalnim parlamentima, implementacija europskih Ugovora i opća pitanja vezana uz rad EU institucija.

 
 

Pravosuđe i sigurnosna pitanja, uključujući zaštitu podataka na internetu, borbu protiv diskriminacije, osiguravanje slobode kretanja, graničnu kontrolu, azil i migracije i suradnju policije i pravosuđa.

 
 

Politike Europskog parlamenta prema stranim zemljama, uključujući zemljama kandidatima za ulazak u EU, susjednim zemljama i strateškim partnerima. Pokrivaju trgovinu, ljudska prava, razvojnu strategiju te pitanja sigurnosti i obrane.

 
 

Uloga Parlamenta u donošenju zajedničke poljoprivredne i ribarske politike, strategije ruralnog razvoja, brige o životinjama, kvaliteti proizvoda i zaštiti ribljeg fonda.

 
 

Rad Parlamenta na dugogodišnjem proračunskom okviru EU i kontroli proračuna.

 
 

Kultura, obrazovanje, sport i različiti aspekti odnosa s medijima. Teme uključuju dugogodišnje programe kao što su Erasmus, Kreativna Europa, Europski glavni grad kulture i LUX nagradu za dostignuća u filmu.

 
 

Praćenje ekonomske i monetarne politike EU-a, uključujući regulativu usluga na financijskom tržištu, aktivnosti Europske središnje banke, poreznu politiku, konkurentnost, plaćanja i slobodni protok kapitala.

 
 

Rad Parlamenta vezan uz pitanja zapošljavanje i socijalne politike uključujući radne uvjete radnika, osposobljavanje i slobodno kretanje radne snage.

 
 

Unutarnje tržište, zaštita potrošača, slobodno kretanje ljudi, dobara i usluga unutar EU, uključujući sigurnost proizvoda, priznavanje profesionalnih kvalifikacija, standardizaciju i javne natječaje.

 
 

Aktivnosti Parlamenta vezane uz regionalnu politiku i prijevoz, uključujući željeznice, vodene i kopnene putove, prava putnika, zelena i sigurna vozila kao i politike regionalnog razvoja koje promiču gospodarsku i socijalnu koheziju među državama članicama.

 
 

Rad Europskog parlamenta na području zaštite okoliša, zdravlja i zaštite hrane, uključujući klimatske promjene, kontrolu onečišćenja i otrovnih kemijskih spojeva te zakonodavstvo vezano uz kontrolu sigurnosti hrane i etiketiranje.