Podijeli ovu stranicu: 

Učinimo cigarete manje privlačnim za mlade: zastupnici žele zabraniti cigarete s okusima i mala pakovanja za cigarete.  

Europski parlament glasovao je u utorak o prijedlogu zakona koji bi duhanske proizvode učinio manje privlačnim među mladima. Svaka kutija cigareta trebala bi imati natpise s upozorenjem o štetnosti cigareta i ta upozorenja prekrivala bi 65 % površine kutije. Tim bi se zakonom zabranile cigarete s okusom voća i mentola, isto kao i mala pakiranja. E-cigarete bile bi tretirane kao medicinski proizvod, ali samo ako mogu dokazati ljekovita i preventivna svojstva.


Upozorenja o šetnosti cigareta: pokrivati 65% kutije s prednje i stražnje strane

Sadašnji zakon zahtijeva da zdravstvena upozorenja pokrivaju ​​najmanje 30% na prednjoj strani pakiranja, te 40% na stražnjoj strani. Zastupnici Europskog parlamenta žele povećati oznake upozorenja na 65%. Marka cigareta morala bi se pojaviti na dnu pakiranja.


Pakiranja s manje od 20 cigareta bila bi zabranjena. Međutim, zastupnici su odbili zabranu tankih ("slim") cigareta.


E-cigarete (elektronske cigarete)


Upotreba e-cigareta trebala bi se regulirati kao medicinski proizvod, ali samo u slučaju kada mogu dokazati ljekovita i preventivna svojstva. Ako to nije slučaj, onda proizvod ne može sadržavati više od 30mg / l nikotina i treba imati zdravstvena upozorenja, te se ne smije prodavati djeci mlađoj od 18 godina. Proizvođači i uvoznici morat će dostaviti nadležnim tijelima popis svih svih sastojaka koje e-cigarete sadrže. Konačno, proizvod će biti podložan istim ograničenjima za oglašavanje kao i duhanski proizvodi.


Aditivi na popisu, okusi zabranjeni


Zastupnici Europskog parlamenta protiv su uporabe aditiva i aroma u duhanskim proizvodima, koji čine cigarete još atraktivnijima dajući im karakteristični okus. Aditivi bitni za proizvodnju duhana, kao što je šećer, bit će dozvoljeni. Proizvođači će morati od Europske komisije tražiti dozvolu ako žele dobiti odobrenje za neki aditiv.


Borba protiv ilegalne trgovine


Da bi se smanjio broj ilegalnih duhanskih proizvoda na tržištu, države članice trebaju jamčiti da je svaka kutija cigareta i prijevoz paketa identificiran s oznakom koja će omogućiti da se put cigareta prati od proizvođača do prvog prodavača, kažu zastupnici Europskog parlamenta.


700.000 smrtnih slučajeva godišnje u EU


Dvanaest godina nakon što je trenutna Direktiva stupila na snagu, pušenje je i dalje uzrok smrti za oko 700.000 ljudi koji umiru svake godine od njega. Tijekom godina, mjere koje su poduzete kako bi se obeshrabrilo pušenje, pomogle su da se smanji broj građana koji puše sa 40% u EU-12 u 2002. godini na 28 % u EU 27 u 2012. godini


Sljedeći koraci


Izvjestiteljica McAvan dobila je mandat da pregovara o sporazumu s ministrima EU. Nakon što Vijeće i Parlament odobre ovaj zakon, zemlje članice EU imat će 18 mjeseci vremena da prevedu ovu Direktivu u svoje nacionalne zakone i 36 mjeseci za odredbu o aditivima i 5 godina za odredbu o mentolu. Duhanski proizvodi koji nisu u skladu s Direktivom tolerirat će se sljedećih 24 mjeseci na tržištu, a e-cigarete 36 mjeseci.