Podijeli ovu stranicu: 

U 2013. godini samo je 17.6 % žena sjedilo u upravama tvrtki. Europski parlament traži javan i transparentan izborni postupak kojim ce se osigurati ravnoteža spolova među savjetodavnim članovima uprave do 2020. godine. © BELGA/EASYSTOCKFOTO/A.Brockwell 

Zastupnici Europskog parlamenta podržali su u srijedu prijedlog zakona, koji bi obvezao trgovačka društva uvrštena na burzu, da do 2020. godine osiguraju ravnotežu spolova među savjetodavnim članovima uprava, drugim riječima najmanje 40 posto savjetodavnih mjesta u upravama tvrtki trebale bi držati žene. Trgovačka društva koja ne usvoje pravila o transparentnom i objektivnom izbornom postupku, mogla bi se suočiti s kaznama. U 2013. godini samo je 17.6 % žena sjedilo u upravama tvrtki.

Transparentan i rodno uravnotežen izborni postupak


Zastupnici traže javan, transparentan i pošten izborni postupak, te primjenu prethodno utvrđenih, jasnih, neutralnih, nediskriminirajućih i nedvosmislenih kriterija, koji bi obvezali društva da dostignu cilj od 40 posto do 2020. godine, a javna trgovačka društva do 2018. godine.


U slučaju dva podjednako kvalificirana kandidata, prednost ide kandidatu podzastupljenog spola. Kvalifikacije i sposobnost i dalje su ključni kriteriji kod zapošljavanja.


Mala i srednja poduzeća (MSP) bila bi izuzeta iz Direktive. Međutim, države članice trebale bi uspostaviti politike za pružanje podrške i poticanje malih i srednjih poduzetnika na značajno poboljšanje rodne uravnoteženosti na svim razinama uprave i u odborima trgovačkih društava.

Sankcije

U slučaju nepoštivanja i kršenja transparentnog i otvorenog izbornog postupka, jasnih, neutralnih, nediskriminirajućih i nedvosmislenih kriterija slijedile bi sankcije.

Države članice zahtijevaju da uvrštena trgovačka društva pruže podatke nadležnim nacionalnim tijelima, jednom godišnje o zastupljenosti spolova u svojim odborima, razlikujući između savjetodavnih i izvršnih članova uprave te o mjerama koje su poduzete s obzirom na cilj od 40 posto, te da te podatke na primjeren i lako dostupan način objave na svojoj internetskoj stranici i u godišnjem izvješću. Ako uvršteno trgovačko društvo ne ostvari cilj ili transparentni izborni postupak mora pripremiti obrazloženje o nepostizanju ciljeva ili ispunjenje tih obveza te pružiti sveobuhvatan opis mjera koje je trgovačko društvo usvojilo ili koje namjerava usvojiti kako bi ostvarilo ciljeve ili obveze. Moguće sankcije za kršenje transparentnog postupka mogle bi uključiti: isključenje iz javnog poziva za dostavu ponuda ili djelomično isključenje iz dodjele sredstava iz strukturnih fondova Unije:


Sljedeći korak


Direktiva će postati pravno obvezujuća ako dobije suglasnost i potporu Vijeća.