Podijeli ovu stranicu: 

Kako bi prekinuli trenutni "krizni" pristup uočenim kršenjima demokracije, vladavine prava i temeljnih prava, EU Komisija treba uspostaviti obvezujući mehanizam godišnjih izvješća za sve države članice EU-a, rekli su zastupnici u rezoluciji usvojenoj u utorak. Ovaj mehanizam bi trebao uključivati objektivna mjerila, te uspostaviti jasan, postupni pristup otklanjanju povreda, dodali su

Novi mehanizam EU-a trebao bi osigurati da sve države članice poštuju vrijednosti koje se nalaze u ugovorima EU-a, te postaviti jasne kriterije, utemeljene na dokazima, a ne političkim kriterijima u ocjeni demokracije, vladavine prava i temeljnih prava na sustavan način i pod jednakim uvjetima, navodi se u tekstu.


Prijedlog parlamenta za mehanizam EU za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava ima za cilj uključiti postojeće alate u jedinstveni instrument i osigurati da se on koristi u potpunosti. Također, njime se želi premostiti jaz između nadzora u zemljama kandidatima i nedostatka učinkovitih alata za članice Europske unije. Konačno, ovim se pruža redovita rasprava o demokraciji, vladavini prava i temeljnim pravima u institucijama EU-a i nacionalnim parlamentima.

 

Sljedeći koraci


EP zahtijeva da Komisija do rujna 2017. podnese prijedlog za sklapanje Pakta Unije za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava u obliku međuinstitucijskog sporazuma. Komisija će morati dati obrazloženi odgovor na zahtjev Parlamenta.

 

Napomena urednicima


Svake godine Komisija bi u suradnji s panelom neovisnih stručnjaka usvojila izvješće o stanju demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u državama članicama te izradila nacrt preporuka po državama, koje se temelje na indikatorima kao što su dioba vlasti, sloboda i pluralizam medija i pristup pravosuđu.

Izvještaj će biti osnova za bilo kakve daljnje akcije od strane Komisije, te će postaviti jasan, progresivni pristup, u rasponu od otvaranja dijaloga s državom članicom, do pozivanja na članak 7.  EU Ugovora, pružajući  rano upozorenje prije nego što dođe do ozbiljnog kršenja i do zadnjeg koraka  aktiviranja članka 7., prema kojem se pravo glasa  države članice može

suspendirati  u Vijeću.