Postignuća Europskog parlamenta od 2014. do 2018. godine  

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Parlament je u središtu europske demokracije. Izravno izabrani predstavnici europskih građana raspravljaju i odlučuju o zakonima s Vijećem.

No zakonodavstvo je samo jedna od uloga Parlamenta. Europski zastupnici raspravljaju i postavljaju političku agendu u ključnim raspravama s domaćim i međunarodnim čelnicima, istražuju područja zabrinutosti, procjenjuju potrebu za djelovanjem i pokreću revizije zakona i novih pravila.

Glasanje na plenarnoj sjednici u Strasbourgu 

Zastupnici Europskog parlamenta ocjenjuju i rad Europske komisije, prate kako se zakoni Europske unije primjenjuju u državama članicama i vode računa o moćnim institucijama i organizacijama, posebice gdje su ugrožena temeljna prava. Na temelju brige građana oni koriste svoje pravo i dužnost nadzora kako bi provjerili rezultate politika EU na licu mjesta, pratili (i glasali) o pregovorima o međunarodnim sporazumima i stavljali veto na rad Komisije kada je to potrebno.

Procjena o radu Komisije (Istraživanje EP-a)

Pročitajte često postavljana pitanja o radu zastupnika Europskog parlamenta.

Parlament je također promijenio svoja interna pravila kako bi omogućio učinkovitije i transparentnije zakonodavne procese u EU tijekom protekle četiri godine. Hitna pitanja, posebice mjere koje će pomoći državama članicama da se oporave od financijske krize, rješavala su se u brzim postupcima. Saznajte više o "Boljem zakonodavnom sporazumu".

Zakonodavni rad do sada

Nakon izbora 2014. godine razgovaralo se, dorađivalo i zaključilo gotovo 1000 zakona Komisije pod pod vodstvom Jean-Claudea Junckera nakon pregovora s Vijećem.

Glavne zakonodavne odluke donesene tijekom osmog mandata Parlamenta:


Saznajte više:

Utjecaj Europskog parlamenta u periodu od 2014. do 2019.

Uvid u cijelu sliku: korak po korak u zakonodavnim procesima od 2014. godine

Nedovršeni poslovi: što se događa za zakonodavstvom koje nije zaključeno do kraja saziva Parlamenta

Audiovizualni mediji i internetske platforme mogu preuzeti besplatne multimedijske pakete u vezi s raznim zakonodavnim temama (kliknite na ime teme), npr.:

evidencija podataka o putnicima (PNR), zviždači, sigurnost mreža i informacija / kibersigurnost, borba protiv terorizma, plastične vrećice, plastika za jednokratnu uporabu, klimatske promjene, emisije iz automobila


Istraživanje i iniciranje novih pravila

Kako bi se pripremio put zakonskim promjenama, Parlament je glasovao o rezolucijama koje nude rješenja za zabrinutosti i očekivanja građana koje predstavlja, koje Komisija koristi u svojim zakonodavnim procesima.

Primjeri: Europski parlament zalaže se za zaštitu zviždača, dulji životni vijek proizvoda i poštenije cijene za poljoprivrednike. Sve rezolucije i inicijative parlamenta mogu se pronaći ovdje.

Kada su se pojavili skandali ili zloporabe velikih razmjera (kao što su Luxleaks, Panama Papers, varanja u autoindustriji...), Parlament je osnovao posebne odbore za provođenje detaljnih istraga, a njihova otkrića i detaljne preporuke dio su novih prijedloga Komisije.

Primjeri: TAXE III, EMIS, PEST, TERR, PANA

Izglasavanje i nadzor nad budžetom EU-a

Parlament i Vijeće nadležni su za godišnji proračun Europske unije. Parlament također sudjeluje u izradi dugoročnog proračuna Europske unije, odnosno višegodišnjem financijskom okviru, koji da bi stupio na snagu treba njegovo odobrenje. To znači da Parlament mora provjeriti kako se godišnji proračun troši, a zatim odobriti, odgoditi ili uskratiti odobrenje za upravljanje proračunom svake od institucija EU-a.

Nadzor

Europski zastupnici su kroz rad svih parlamentarnih odbora također pomno pratili kako se provode zakoni EU-a i kako oni utječu na život građana. Od Europske komisije tražili su izvještaj o djelovanju i trošenje novca EU-a, a često idu i na misije za utvrđivanje činjenica, prije nego što odluče o daljnjim koracima koje treba poduzeti.

Primjeri: Posjet izbjegličkom kampu u Turskoj, izaslanstva za istragu o vladavini prava na Malti i u Slovačkoj.

Europski zastupnici također pisanim putem Komisiju pitaju o hitnim pitanjima, nakon čega ponekad uslijede i rezolucije koje pokreću klubovi zastupnika tijekom plenarnih sjednica.

Tamo gdje je to bilo potrebno, Parlament je stavio veto na odluke Komisije (u delegiranim i provedbenim aktima) kada su zastupnici Europskog parlamenta smatrali da je izvršna vlast prešla svoje ovlasti.

Primjeri: šećer u hrani za bebe, energetski napitci


Rasprave o stanju Unije

Jednom godišnje zastupnici ocjenjuju rad Komisije u proteklih 12 mjeseci i raspravljaju o izazovima uoči plenarne rasprave o stanju Unije s predsjednikom Komisije koja se održava u jesen

Svi govori o stanju Unije predsjednika Komisije Jean-Claudea Junckera

Međunarodni sporazumi

Eurozastupnici su temeljito pratili i pregovore Komisije o međunarodnim sporazumima, pri čemu su rezolucijom tražili više transparentnosti i snažniju uključenost Parlamenta u procese koji zahtijevaju konačno odobrenje od strane Parlamenta prije stupanja na snagu.

Primjeri: Brexit, TTIP, CETA

Građanske peticije

Parlamentarni Odbor za predstavke zaprimio je 6.400 peticija od srpnja 2014. godine te se je u svojem radu bavio žalbama, zahtjevima i nadzorom primjene EU-zakona. Odbor ima ulogu medijatora između inicijatora peticija i država članica, a same peticije ponekad su predmet rasprava i rezolucija u Europskom parlamentu.

Primjeri: radnička prava u EU-u, prava osoba s invaliditetom, nediskriminacija manjina u EU-u, prava djece