A jogállamiságot megsértő tagállamok uniós pénzektől eshetnek el 

Fagyasszák be az uniós pénzeket az olyan tagállamok számára, amelyek beavatkoznak a bíróságok működésébe vagy nem foglalkoznak a korrupcióval: erről vitázik és szavaz a Parlament.

Amennyiben az Európai Bizottság megállapítja, hogy egy uniós tagállamban „a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok” vannak, akkor az előfinanszírozás csökkentésétől kezdve az uniós pénzek felfüggesztéséig terjedő válaszintézkedéseket javasolhat. A javaslatot a Parlamentnek és az uniós minisztereknek is jóvá kell hagynia.

A Parlament költségvetési és költségvetés-ellenőrzési szakbizottsága nagy vonalakban támogatta a javaslatot, azonban a képviselők olyan biztosítékokkal egészítették ki a szöveget, amelyek garantálják, hogy a kormányok az uniós finanszírozás felfüggesztése esetén is kifizetik a támogatás végső címzettjeinek, például kutatóknak vagy civil szervezeteknek járó összegeket.


Kiállás a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok mellett

A képviselők egy másik vita során az Unió Jogok és értékek programjára 2021 és 2027 között szánt összegről döntenek. A Parlament 1,834 milliárd euróra emelné a forrás méretét, megháromszorozva a Bizottság által javasolt 642 millió eurót. Az összeget az Európai Unió tagállamai a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok támogatására költhetik, beleértve az ezekkel a témákkal foglalkozó civil szervezetek támogatását is.

A Parlament alapvető jogokkal foglalkozó szakbizottsága a bizottsági javaslatot kiegészítette azzal, hogy a jogállamisággal kapcsolatos eljárás alatt álló tagállamok elvesztik a jogot a jogállamiságot óvó források kezelésére. A képviselők emellett gyorsított eljárást javasolnak a demokratikus párbeszédet ösztönző források szétosztására azon tagállamokban, ahol az Unió alapértékei veszélybe kerültek.

Vita: január 16., szerda

Szavazás: január 17., csütörtök

Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, első olvasat