Hogyan zajlik az európai parlamenti képviselők választása? 

Az európai választásokat  ötévente rendezik. A következő választás a 2019. május 23–26. közötti időszakra esik. A legutóbbi választásra 2014. május 22–25. között került sor.


Minden tagállam adott számú európai parlamenti képviselőt választhat (EP-képviselők); összesen 751 képviselőt választunk, az egyes országok küldöttségeinek létszáma a hatfőstől (Málta, Luxemburg, Ciprus és Észtország) a 96 fősig (Németország) terjed. A 73 brit képviselő távozása miatt az európai parlamenti képviselők és a Tanács megállapodtak abban, hogy a 2019-es választásoktól kezdve 751-ről 705-re csökkentik a képviselők számát. Ez a csökkentés mozgásteret biztosítana az Unió esetleges későbbi csökkentései számára, az Egyesült Királyság révén megüresedő többi helyet pedig az eddig alulreprezentált országok között osztják el.


A képviselői helyek elosztását az európai uniós szerződések határozzák meg. A nagyobb népességgel rendelkező országok több képviselővel rendelkeznek, mint a kisebbek, ám ez utóbbiaknak több képviselőjük van, mint a szigorúan vett arányosság szerint lehetne. Ez a rendszer a „csökkenő arányosság” elvén alapul.


Az európai parlamenti választásokat az egyes tagállamok választási szabályai és nemzeti hagyományai szerint bonyolítják le, de vannak közös uniós szabályok is, amelyeket az 1976. évi választási okmány fektet le.

A következő  ; választásokra 2019. május 23. és 26. között kerül sor

Idézet megosztása: