Hogyan zajlik az európai parlamenti képviselők választása? 

Az európai választásokat ötévente tartják meg. A következő választás a 2019. május 23–26. közötti időszakra esik. A legutóbbi választásra 2014. május 22–25. között került sor.

Minden tagállam adott számú európai parlamenti képviselőt választhat; összesen 751 képviselőt választunk, az egyes országok küldöttségeinek létszáma a hatfőstől (Málta, Luxemburg, Ciprus és Észtország) a 96 fősig (Németország) terjed. A 73 brit képviselő távozása miatt az európai parlamenti képviselők és a Tanács megállapodtak abban, hogy a 2019-es választásoktól kezdve 751-ről 705-re csökkentik a képviselők számát. A csökkentés következtében képviselői helyeket lehetne fenntartani az Unió lehetséges jövőbeni bővítésének esetére.

A képviselői helyek elosztását az európai uniós szerződések határozzák meg. A nagyobb népességgel rendelkező országoknak több képviselőjük van, mint a kisebbeknek, ám ez utóbbiaknak több képviselőjük van, mint a szigorúan vett arányosság szerint lehetne. Ez a rendszer a „csökkenő arányosság” elvén alapul.

Az európai parlamenti választásokat az egyes tagállamok választási szabályai és nemzeti hagyományai szerint bonyolítják le, de vannak közös uniós szabályok is. 2015-ben az EP-képviselők azzal a céllal kezdeményezték az uniós szabályok reformját, hogy csökkenjenek a különböző uniós országok polgárai közötti egyenlőtlenségek és az egész rendszer átláthatóbb legyen. A Tanáccsal folytatandó eljárást még a 2019-es választások előtt be kell fejezni.