Hogyan választják meg az európai parlamenti képviselőket? 

Az európai választásokat  ötévente rendeznek. A 2019-es választások május 23. és 26. között zajlottak le.

Minden tagállam adott számú európai parlamenti képviselőt választhat. Összesen 751 képviselőt választunk, az egyes országok küldöttségeinek létszáma a hatfőstől (Málta, Luxemburg, Ciprus és Észtország) a 96 fősig (Németország) terjed. A képviselők és a Tanács megállapodtak abban, hogy az Egyesült Királyság kilépésétől kezdve 751-ről 705-re fog csökkenni a képviselők száma. Ez a csökkenés mozgásteret biztosít az Unió esetleges későbbi bővítése esetére, az Egyesült Királyság távozásával megüresedő helyek egy részét pedig az eddig viszonylag alulreprezentált országok között osztják el.

A képviselői helyek elosztását az európai uniós szerződések határozzák meg. A nagyobb népességgel rendelkező országok több képviselővel rendelkeznek, mint a kisebbek, ám ez utóbbiaknak több képviselőjük van, mint a szigorúan vett arányosság szerint lehetne. A rendszer alapja az ún. „csökkenő arányosság” elve.

Az európai parlamenti választásokat az egyes tagállamok választási szabályai és nemzeti hagyományai szerint bonyolítják le, de vannak közös uniós szabályok is, amelyeket az 1976. évi választási törvény fektet le.