Melyek a képviselőcsoportok és hogyan alakulnak meg? 

A választások után a különböző nemzetiségű EP-képviselők politikai hovatartozásuk szerint képviselőcsoportokat alkotnak. Később, a Parlament teljes mandátumidőszaka alatt is lehet képviselőcsoportot létrehozni. Jelenleg 8 képviselőcsoport van az Európai Parlamentben.

Képviselőcsoportot legalább 25, a tagállamok legalább negyedét (azaz legalább hét tagállamot) reprezentáló képviselő hozhat létre. Egy képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet tagja.

Képviselőcsoport létrehozásakor nyilatkozatban kell értesíteni a Parlament elnökét a képviselőcsoport nevéről, tagjairól és elnökségéről.

A Parlament alapvetően nem fogalmazza meg az egyes képviselőcsoportok tagjainak politikai hovatartozását. A képviselőcsoportot létrehozó EP-képviselők egyúttal elfogadják, hogy osztják a képviselőcsoport politikai irányultságát. A Parlament kizárólag abban az esetben köteles megvizsgálni, hogy a csoportot valóban a szabályzat szerint hozták-e létre, ha az érintett képviselők tagadják ezt az irányultságot.

A képviselőcsoportok a Parlament költségvetéséből finanszírozott személyzetet vehetnek fel és adminisztratív eszközökhöz juthatnak. A Parlament Elnöksége állapítja meg e források és eszközök kezelésének és ellenőrzésének szabályait.

A rendelkezésre álló forrásokból nemcsak a képviselőcsoportok adminisztratív és működési költségeit, hanem az Európai Unióval kapcsolatos politikai és tájékoztatási tevékenység kiadásait is finanszírozni kell.

A költségvetés nem használható semmilyen európai, nemzeti, regionális vagy helyi választási kampány, európai vagy országos politikai párt vagy attól függő szerv finanszírozására.

Vannak olyan képviselők, akik nem tartoznak egy képviselőcsoporthoz sem, őket „független” képviselőknek nevezik. Ők szintén kapnak személyzetet, jogaikról pedig az Elnökség által meghatározott szabályok rendelkeznek.