Mik a képviselőcsoportok és hogyan alakulnak meg? 

A képviselők a választások után képviselőcsoportokat hoznak létre. A választások után a különböző tagállamokból érkező képviselők politikai hovatartozásuk szerint képviselőcsoportokat alkotnak. Később, a parlamenti ciklus alatt is lehet képviselőcsoportot létrehozni. A 8. parlamenti ciklusban nyolc képviselőcsoport volt az Európai Parlamentben.

Képviselőcsoportot legalább 25, a tagállamok legalább negyedét (azaz legalább hét tagállamot) reprezentáló képviselő hozhat létre. Egy képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet tagja.

Képviselőcsoport létrehozásakor nyilatkozatban kell értesíteni a Parlament elnökét a képviselőcsoport nevéről, tagjairól és elnökségéről.

A Parlament nem vizsgálja, hogy az egyes képviselőcsoportok tagjai egységes politikai nézeteket vallanak-e. A képviselők a képviselőcsoport létrehozásával ismerik el nézeteik azonosságát. A Parlament kizárólag abban az esetben köteles megvizsgálni, hogy a csoportot valóban a szabályzat szerint hozták-e létre, ha az érintett képviselők vitatják nézeteik összhangját.

A képviselőcsoportok a Parlament költségvetéséből vehetnek fel munkatársakat és jutnak hozzá a szükséges adminisztratív eszközökhöz. A Parlament Elnöksége állapítja meg e források és eszközök kezelésének és ellenőrzésének szabályait. A rendelkezésre álló forrásokból nemcsak a képviselőcsoportok adminisztratív és működési költségeit, hanem az Európai Unióval kapcsolatos politikai és tájékoztatási tevékenység kiadásait is finanszírozzák.

A költségvetés nem használható semmilyen európai, nemzeti, regionális vagy helyi választási kampány, európai vagy országos politikai párt vagy attól függő szerv finanszírozására.

Nem minden képviselő tagja valamely képviselőcsoportnak. Az egyetlen képviselőcsoporthoz sem tartozó képviselőket „független képviselőnek” nevezik. Ők az Elnökség által meghatározott szabályok értelmében szintén jogosultak alkalmazottak foglalkoztatására, és különböző jogokkal rendelkeznek.