Melyek a képviselőcsoportok és hogyan alakulnak meg? 

Az EP-képviselők a választások után képviselőcsoportokat hoznak létre. A választások után a különböző tagállamokból érkező EP-képviselők politikai hovatartozásuk szerint képviselőcsoportokat alkotnak. Később, a parlamenti ciklus alatt is lehet képviselőcsoportot létrehozni. Jelenleg 8 képviselőcsoport van az Európai Parlamentben.


Képviselőcsoportot legalább 25, a tagállamok legalább negyedét (azaz legalább hét tagállamot) reprezentáló képviselő hozhat létre. Egy képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet tagja.


Képviselőcsoport létrehozásakor nyilatkozatban kell értesíteni a Parlament elnökét a képviselőcsoport nevéről, tagjairól és elnökségéről.


A Parlament alapvetően nem fogalmazza meg az egyes képviselőcsoportok tagjainak politikai hovatartozását. Az EP-képviselők a képviselőcsoport létrehozásával elismerik politikai hovatartozásukat.A Parlament kizárólag abban az esetben köteles megvizsgálni, hogy a csoportot valóban a szabályzat szerint hozták-e létre, ha az érintett képviselők vitatják ezt a hovatartozást.

A képviselőcsoportok a Parlament költségvetéséből finanszírozott személyzetet vehetnek fel és adminisztratív eszközökhöz juthatnak. A Parlament Elnöksége állapítja meg e források és eszközök kezelésének és ellenőrzésének szabályait.A rendelkezésre álló forrásokból nemcsak a képviselőcsoportok adminisztratív és működési költségeit, hanem az Európai Unióval kapcsolatos politikai és tájékoztatási tevékenység kiadásait is finanszírozzák.


A költségvetés nem használható semmilyen európai, nemzeti, regionális vagy helyi választási kampány, európai vagy országos politikai párt vagy attól függő szerv finanszírozására.

Nem minden képviselő tagja valamely képviselőcsoportnak. Azokat, akik nem, „független képviselőnek” nevezik. Ők az Elnökség által meghatározott szabályok értelmében szintén jogosultak alkalmazottak igénybevételére és különböző jogokkal rendelkeznek.