Mik azok a közös munkacsoportok és hogyan jönnek létre? 

A nem hivatalos, közös munkacsoportokban a képviselők olyan konkrét témakörökkel foglalkoznak, amelyek nem esnek feltétlenül a Parlament általános tevékenységi körébe, a társadalom szélesebb rétege számára azonban mégis fontosak lehetnek. A közös munkacsoportok informális vitákat tartanak és segítik a képviselők és a civil társadalom közötti kapcsolattartást.

A közös munkacsoportok nem hivatalos szervei a Parlamentnek, ezért nem is tükrözik annak véleményét. A csoportok semmilyen olyan feladatot nem végezhetnek, amely összetéveszthető lenne a Parlament hivatalos tevékenységével.

Közös munkacsoportot az egyes parlamenti ciklusok elején lehet felállítani a Parlament Elnöksége által meghatározott feltételekkel (például a kérelmet legalább három képviselőcsoportnak kell aláírnia, valamint évente be kell nyújtani a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatot). Ha a feltételek teljesülnek, a képviselőcsoportok logisztikai támogatást nyújthatnak a közös munkacsoportoknak.

A közös munkacsoportok elnökei kötelesek nyilatkozatban bejelenteni, ha pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesülnek. A nyilatkozatokat nyilvánosan is elérhetővé kell tenni, és évente frissíteni kell.

A kisebbségekkel foglalkozó közös munkacsoport ülése © Európai Parlament