Az EP-képviselők munkája 

Az európai parlamenti képviselők az uniós polgárok megválasztott képviselői; az európai emberek és városok, régiók érdekeit képviselik. Figyelmet fordítanak az emberek helyi és nemzeti szintű ügyeire, az érdekcsoportokra és vállalkozásokra. Részt vesznek az uniós jogalkotásban, ugyanakkor kérdéseket intézhetnek a Bizottsághoz és a Miniszterek Tanácsához. Az EP-képviselők fontos szerepet játszanak napjaink olyan nagy jelentőségű kérdéseinek megoldásában, mint az éghajlatváltozás, a migráció, az emberi jogok a világban vagy a pénzügyi piacok szabályozásának módja.


Az EP-képviselők napi tevékenysége kiterjed a saját választóikra, a bizottsági munkára, a képviselőcsoportban tartott vitákra, valamint a plenáris üléseken zajló vitákra és szavazásokra. Az EP-képviselők egyebek mellett részt vesznek a bizottsági és képviselőcsoporti üléseken. A harmadik országokkal való kapcsolatokért felelős küldöttségek munkájában is részt vehetnek, ami miatt esetenként vállalniuk kell az EU-n kívüli utazást.

Munka a bizottságokban


A Parlamentben húsz szakbizottság működik, amelyek elsőként foglalkoznak a Parlamenthez benyújtott jogalkotási javaslatokkal.


Ezek a szakbizottságok módosításokat tartalmazó jelentések elfogadása révén alakítják a jogalkotási javaslatokat (a képviselőcsoportok a bizottsági szavazások, valamint a plenáris üléseken zajló viták és szavazások közötti időben megvitatják a módosításokat és állásfoglalásokat). A bizottságok egy EP-képviselőkből álló tárgyalócsoportot is kineveznek a Tanáccsal folytatott, uniós jogszabályokkal kapcsolatos jogalkotási tárgyalásokra. Emellett saját kezdeményezésű állásfoglalásokat fogadnak el, szakértői meghallgatásokat szerveznek, valamint ellenőrzik a többi uniós szervet és intézményt.


Egy-egy bizottság 25–73 rendes tagból és ugyanannyi póttagból áll.


Mindegyik bizottság elnököt és legfeljebb négy alelnököt választ rendes tagjai közül, akik együttesen a „bizottság elnökségét” alkotják két és fél éves mandátummal. A bizottságok politikai összetétele a plenáris ülés összetételét tükrözi.


A Parlament meghatározott kérdések tárgyalásához albizottságokat és ideiglenes jelleggel különbizottságokat is létrehozhat, továbbá vizsgálóbizottságokat állíthat fel az uniós jog állítólagos megsértése és a hivatali visszásságok kivizsgálása érdekében.


A parlamenti bizottságok rendszerint Brüsszelben üléseznek. Vitáik nyilvánosak, és általában internetes közvetítésen keresztül követhetők.