Az európai parlamenti képviselők munkája 

Az európai parlamenti képviselők az uniós polgárok megválasztott képviselői; az európai emberek és városok, régiók érdekeit képviselik. Figyelmet fordítanak a helyi és nemzeti  ügyekre, az érdekcsoportokra és vállalkozásokra. Részt vesznek az uniós jogalkotásban, kérdéseket intézhetnek a Bizottsághoz és a Miniszterek Tanácsához. A képviselők fontos szerepet játszanak napjaink olyan nagy jelentőségű kérdéseinek megoldásában, mint az éghajlatváltozás, a migráció, az emberi jogok a világban, vagy a pénzügyi piacok szabályozása.

A képviselők napi tevékenysége kiterjed a saját választóikra, a bizottsági munkára, a képviselőcsoportban tartott vitákra, valamint a plenáris üléseken zajló vitákra és szavazásokra. A képviselők egyebek mellett részt vesznek a bizottsági és képviselőcsoporti üléseken. A harmadik országokkal való kapcsolatokért felelős küldöttségekben is dolgozhatnak, ezért esetenként az Unión kívülre is utaznak.

Munka a bizottságokban

A Parlamentben húsz szakbizottság működik, amelyek elsőként foglalkoznak a Parlamenthez benyújtott jogalkotási javaslatokkal.

A szakbizottságok módosításokat tartalmazó jelentések elfogadásával alakítják a jogalkotási javaslatokat (a képviselőcsoportok a bizottsági szavazások, valamint a plenáris üléseken zajló viták és szavazások között vitatják meg a módosításokat és állásfoglalásokat). A bizottságok nevezik ki a képviselőkből álló tárgyalócsoportot  a Tanáccsal folytatott, uniós jogszabályokkal kapcsolatos jogalkotási tárgyalásokra. Saját kezdeményezésű állásfoglalásokat is elfogadnak, szakértői meghallgatásokat szerveznek, valamint ellenőrzik a többi uniós szervet és intézményt.

Egy-egy bizottság 25–76 rendes tagból és ugyanannyi póttagból áll.

Mindegyik bizottság elnököt és legfeljebb négy alelnököt választ rendes tagjai közül, akik együttesen alkotják a bizottság elnökségét (bureau) két és fél éves mandátummal. A bizottságok politikai összetétele a plenáris ülés összetételét tükrözi.

A Parlament meghatározott kérdések tárgyalásához albizottságokat és ideiglenes jelleggel különbizottságokat is létrehozhat, továbbá vizsgálóbizottságokat állíthat fel az uniós jog állítólagos megsértése és a hivatali visszásságok kivizsgálása érdekében.

A parlamenti bizottságok rendszerint Brüsszelben üléseznek. Vitáik nyilvánosak, és általában interneten követhetők.