Hány képviselő dolgozik a Parlamentben? 

EP-képviselők szavazás közben © Európai Parlament.  

2014. július elsejétől a Lisszaboni Szerződésnek megfelelően az Európai Parlamentnek 751 képviselője van.

Az Európai Parlament  2018. februári javaslata alapján az Európai Tanács 2018 júniusában határozatot fogadott el a Parlament összetételéről. Ez tagállamonként meghatározza az Európai Parlamentbe a 2019 és 2024. közötti parlamenti ciklusra beválasztandó képviselők számát.

Amíg az Egyesült Királyság az Európai Unió része, addig a jelenlegi (751 fős) összetétel érvényes. Ha a Parlamentnek a 9. parlamenti ciklus kezdetén  még 751 képviselője van, akkor az új (705 fős) létszám az Egyesült Királyság kilépését követően lép azonnal életbe.

A 73 brit képviselő távozása miatt az EP létszáma tehát 751-ről 705-re csökken. A kisebb létszám mozgásteret biztosít az Unió lehetséges jövőbeni bővítésének esetére.

Amíg az Egyesült Királyság tagja az Európai Uniónak, a Parlament a jelenlegi létszámmal (751 képviselő) működik. Az új létszám (705 képviselő) az Egyesült Királyság kilépését követően azonnal életbe lép.

Az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével megüresedő 73 helyből 27-et a csökkenő arányosság elvének jobb érvényesülése céljából újraosztanak. A 27 hely egyikét megkapól tagállamok képviselői csak az Egyesült Királyság kilépése után foglalhatják el helyeiket.

A 27 hely Franciaország (+5), Spanyolország (+5), Olaszország (+3), Hollandia (+3), Írország (+2), Svédország (+1), Ausztria (+1), Dánia (+1), Finnország (+1), Szlovákia (+1), Horvátország (+1), Észtország (+1), Lengyelország (+1) és Románia (+1) között oszlik meg. Egyetlen tagállam veszít el képviselői helyet.

A javaslat biztosítja a képviselői helyek „igazságos, időtálló és átlátható" elosztását. Az Európai Unióról szóló szerződés értelmében a képviselői helyek új elosztása során tiszteletben kell tartani a „csökkenő arányosság” elvét, azaz, hogy a lakosság számához viszonyítva a nagyobb tagállamok kevesebb képviselői hellyel rendelkeznek, mint a kisebb tagállamok. Vagyis egy népesebb tagállam parlamenti képviselője több polgárt képvisel, mint egy kevesebb lakossal rendelkező tagállamé.


751 EP-képviselő  ; az Európai Parlamentben

Idézet megosztása: