A juttatások összegezve 

Az EP-képviselők munkaidejük nagy részében távol vannak otthonuktól és hazájuktól, ezért számos juttatás fedezi az emiatt felmerülő költségeket.

Útiköltségek

Az Európai Parlament üléseinek többsége (plenáris ülések, bizottsági ülések, a képviselőcsoportok ülései) Brüsszelben vagy Strasbourgban zajlik. A képviselőknek az ülésekre való utazás tényleges költségét (legfeljebb business osztályú, vagy hasonló repülőjegy, első osztályú vonatjegy vagy 0,50 euró/km összegig személyautóval történő, legfeljebb 1000 km hosszú utazás esetén) bizonylat ellenében térítik meg. Emellett a távolság és az utazás időtartama függvényében átalányjuttatásban is részesülnek a további utazási költségek (autópályadíj, túlsúly, foglalási költség stb.) fedezése céljából.

A képviselőknek megbízatásuk keretében gyakran kell utazniuk mind a megválasztásuk szerinti tagállamban lévő, mind azon kívül eső helyszínekre olyan esetekben is, amikor az utazást nem valamely hivatalos ülésen való részvétel indokolja (például egy konferencián való részvétel vagy munkalátogatás céljából). Az EP-képviselők számára emellett évi 4 264 euró összegig megtérítik a munkájuk során, saját tagállamukon kívüli utazásaik költségeit. A megválasztásuk szerinti tagállamban végzett tevékenységeikkel összefüggésben kizárólag útiköltség-térítésre jogosultak, melynek éves összeghatárát az egyes tagállamok határozzák meg.

Napi juttatás (vagy más néven napidíj)

A Parlament 313 euró átalányalapú juttatást fizet az EP-képviselőknek minden olyan napra, amikor a képviselő Brüsszelben vagy Strasbourgban hivatalos munkát végez, feltéve, hogy aláírták a jelenléti ívet. Ez az összeg a hotelszámlák, étkezések és minden más felmerülő kiadás fedezésére szolgál. A plenáris szavazás azon napjaira, amikor az EP-képviselő a név szerinti szavazások kevesebb mint felén vesz részt, a juttatást a felére csökkentik akkor is, ha a képviselő jelen volt és aláírta a jelenléti ívet.

Az EU-n kívül megrendezett üléseken a juttatás összege 156 euró (szintén akkor, ha aláírják a jelenléti ívet), a hotelszámlákat viszont külön térítik meg.

Általános költségtérítés

Ez az átalányalapú juttatás olyan választókerületi kiadások fedezésére szolgál, mint az irodabérlés, és ügyintézési költségek, telefon- és postadíjak, reprezentációs költségek, számítógépek és telefonok, konferenciák és kiállítások szervezése. A juttatás összegét megfelezik azon képviselők esetében, akik egy parlamenti évben (szeptembertől augusztusig) a plenáris ülések feléről megfelelő indokolás nélkül távol maradnak.

2018-ban a juttatás összege havi 4 416 euró.

Orvosi költségek

A képviselők orvosi kiadásaik kétharmadának megtérítésére jogosultak. A térítés nagyságrendjének kivételével a rendszer részletes szabályai és eljárásai ugyanazok, mint amelyek az EU köztisztviselőire alkalmazandók.

A mandátum végével járó juttatás

Mandátumuk lejártával a képviselők a fizetésükkel egyenértékű, átmeneti juttatásban részesülhetnek annyi hónapon át, ahány évig hivatalban voltak. A juttatás két évnél hosszabb ideig nem járhat. Az összegre akkor sem tarthat igényt a volt EP-képviselő, ha egy másik parlamentben mandátumhoz jut, vagy állami tisztséget tölt be. Ha a képviselő egyidejűleg jogosult az átmeneti juttatásra és az öregségi vagy a rokkantsági nyugdíjra, választania kell.

Egyéb jogosultságok

A Parlament felszerelt irodákat bocsát az EP-képviselők rendelkezésére Brüsszelben és Strasbourgban egyaránt. Az EP-képviselők hivatalos ügyben bármelyik városban használhatják a Parlament járműparkját.