A munkatársakkal kapcsolatos rendelkezések: parlamenti asszisztensek 

A képviselők a Parlament által szabott költségvetés keretein belül maguk választhatják meg munkatársaikat. 2019-ben az összes kapcsolódó költségre fordítható maximális havi összeg képviselőnként 24.526 euró összeg. Az összeget nem a képviselőnek folyósítják.


A képviselők többféle asszisztens közül választhatnak:


  • A Brüsszelben, (illetve Luxembourgban vagy Strasbourgban) dolgozó akkreditált asszisztenseket közvetlenül a Parlament foglalkoztatja az ideiglenes uniós alkalmazottakra vonatkozó feltételek mellett. A képviselők három, bizonyos feltételekkel négy akkreditált asszisztenst vehetnek fel. E keretösszeg minimum egynegyedét az akkreditált asszisztensek foglalkoztatására kell fordítani.
  • A képviselők saját tagállamukban helyi asszisztenseket is alkalmazhatnak. Ezek fizetését hivatalos kifizető ügynökségek folyósítják, amelyek az adó és a társadalombiztosítási járulék levonásáról is gondoskodnak. A teljes keret legfeljebb 75%-a használható fel a helyi asszisztensekre.

Az akkreditált és helyi asszisztensek alkalmazásán kívül a rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb negyede olyan szolgáltatásokra (pl. adott kérdésben szakértői tanulmány készítése) költhető el, amelyet a képviselő választott ki.

Az asszisztenseknek kerülniük kell az olyan külső tevékenységeket, amelyek összeférhetetlenséghez vezethetnek. 2009 óta az európai parlamenti képviselők nem foglalkoztathatnak közeli rokont.

A szerződésük időtartama alatt az összes asszisztens nevét vagy cégnevét közzéteszik az Európai Parlament honlapján, hacsak biztonságuk garantálása érdekében kellően indokolt esetben felmentést nem kaptak ezen kötelezettség alól.