Miért részesülnek bizonyos látogatócsoportok támogatásban? 

Az Európai Parlament a demokratikus jogok unión belüli gyakorlása érdekében fontosnak tartja az átláthatóságot, ezért teszi épületeit és munkáját a nyilvánosság számára egyszerűen elérhetővé. A látogatástól azonban sokakat visszatarthat a nagy távolság és a brüsszeli vagy strasbourgi utazás költsége, az intézmény ezért hozzájárul az útiköltségek fedezéséhez.

Az európai parlamenti képviselők által hivatalosan meghívott csoportok 

Évente minden képviselő legalább tízfős csoportokban összesen 110 látogatót hívhat meg. A képviselők évente legfeljebb 5 csoportot hívhatnak meg Strasbourgba vagy Brüsszelbe.

A látogatókat tisztviselők fogadják, akik bemutatják az Uniót és az Európai Parlamentet. Találkoznak egy vagy két parlamenti képviselővel, és látogatást tehetnek az ülésterem karzatán.

A kérelmeket és pénzügyi hozzájárulásokat az Európai Parlament alkalmazottai kezelik. A költségtámogatást banki átutalással fizetik ki, de a pénzügyi hozzájárulásnak egy kis része (látogatónként maximum 40 euró) készpénzben is kifizethető a csoport vezetőjének.

A támogatás összegét három tényező alapján számolják ki, és megszorozzák a látogatók számával: útiköltségek: a csoport indulási helye és a Brüsszel vagy Strasbourg közötti távolság alapján számítják ki. A ráta látogatónként 0,09 euró/km. Ha a csoport egy éjszakára szállást is igénybe vesz, a szállásköltségekhez látogatónként 60 euró hozzájárulás fizethető. Az étkezési költségekhez nyújtott támogatás látogatónként 40 euró. Csak a tényleges költségek téríthetők meg.

A pénzügyi hozzájárulás végső összege nem haladhatja meg a csoport brüsszeli látogatásával kapcsolatos tényleges költségeit. A látogatást követően a csoport vezetője elszámolást készít a látogatás során ténylegesen felmerült költségekről és az esetleges többletösszeget visszafizeti a Parlamentnek.  

Véleményformálók csoportjai

A Kommunikációs Főigazgatóság által meghívott véleményformálók az EP-képviselők csoportjainak nyújtott fejenkénti támogatás felének megfelelő utazási hozzájárulást kaphatnak.

E csoportokat véleményformálók alkotják, többek között megválasztott tisztviselők, társadalmi vagy szakmai csoportok képviselői, nemzeti vagy regionális egyesületek vagy mozgalmak tagjai, oktatók, középfokú oktatási intézmények tanulói és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói.

Újságírók

Az Európai Parlament a tagállamok helyi, regionális, szak- és nemzeti sajtójának képviselőit meghívja a plenáris ülésekre. A meghívások a parlamenti vita és szavazás tárgyát képező témák alapján történnek, hogy a média jobban megismerhesse az Európai Parlament döntéshozatali folyamatát. A strasbourgi és brüsszeli látogatások során a tagállamokban dolgozó újságírók részt vehetnek a jelentős jogszabályokkal foglalkozó speciális munkaértekezleteken, EP-képviselőkkel találkozhatnak és interjút készíthetnek velük.

A Parlament így segít az újságíróknak, mivel a távolság miatt az Európai Parlamenthez nem olyan könnyű eljutni, mint a nemzeti parlamentekhez.

Az Európai Parlament az átláthatóság biztosításával kapcsolatos kötelességének tartja, hogy az összes tagállami médium eljuthasson a Parlamenthez, ezért is hozta létre az újságírók látogatását támogató programját. Az Európai Parlament semmilyen módon nem befolyásolja  az újságírók munkáját, annak eredményét..

A plenáris ülésekre szóló meghívás keretében az útiköltségeket és a két éjszakára szóló szállásköltséget (éjszakánként maximum 180 euró napidíj) fedezik.