Európai szintű politikai pártok és alapítványok 

Európai szintű politikai pártok


Mit nevezünk európai szintű politikai pártnak?


Az európai szintű politikai pártok politikai program mentén működő szervezetek. Nemzeti pártokból és/vagy személyekből áll, több tagállamban is rendelkezik képviselettel, és szerepel Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság („a hatóság”) nyilvántartásában. A Szerződések szerint „az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság alakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához.”


Az elismerés feltétele többek között, hogy tagpártjai a tagállamok legalább egynegyedében képviseltessék magukat európai parlamenti képviselőik, illetve a nemzeti vagy regionális parlamentek képviselői révén vagy a regionális közgyűlések képviselői révén.


Ezzel kapcsolatban lásd az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdését és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 224. cikkét.


Hogyan finanszírozzák az Európai szintű politikai pártokat?


2004 júliusa óta az európai szintű politikai pártok az Európai Parlamenttől működési támogatás formájában éves finanszírozást kapnak. Ez a pártok kiadásainak legfeljebb 90%-át fedezheti, a fennmaradó részt saját forrásokból, például tagsági díjakból és adományokból kell fedezni. Az Európai Parlament 2018. április 17-én hagyta jóvá az európai szintű politikai pártok és alapítványok alapítására vonatkozó új szabályokat.


Mi fizethető és mi nem a parlamenti támogatásból?


A támogatás a pártok politikai programjában szereplő célkitűzésekhez közvetlenül kapcsolódó, alábbi kiadások fedezésére használható fel:

 • értekezletek és konferenciák;
 • kiadványok, tanulmányok és hirdetések;
 • igazgatási, személyzeti és utazási költségek; vagy
 • az európai választásokkal kapcsolatos kampányok költségei.

A támogatás nem használható fel a következőkre:

 • népszavazásokkal és választásokkal kapcsolatos kampányok kiadásai (az európai választások kivételével);
 • nemzeti pártok, választási jelöltek és nemzeti vagy európai szintű politikai alapítványok közvetlen vagy közvetett finanszírozása;
 • adósságok és adósságszolgálati terhek.

Európai szintű politikai alapítványok


Mit nevezünk európai szintű politikai alapítványnak?


Az európai szintű politikai alapítvány valamely európai szintű politikai párthoz kapcsolódó szervezet, amely támogatja és kiegészíti a párt céljait. Az európai szintű politikai alapítvány megfigyeli és elemzi az európai politikai kérdésekről szóló közérdekű vitát, amelyhez hozzá is járul. Kapcsolódó tevékenységeket is végez, például szemináriumokat, képzéseket, konferenciákat és tanulmányokat szervez.


Hogyan finanszírozzák az európai szintű politikai alapítványokat?


Az alapítványok 2007 októberétől 2008 augusztusáig tevékenységi támogatások révén részesültek finanszírozásban, amelyeket az Európai Bizottság egy kísérleti projekt keretében ítélt oda. 2008 szeptemberétől az Európai Parlament vette át a finanszírozást és ítéli oda az éves működési támogatásokat. A támogatás az egyes alapítványok kiadásainak legfeljebb 90%-át fedezheti, míg a fennmaradó részt saját forrásokból, például tagsági díjakból és adományokból kell fedezni.


Mi fizethető ki a támogatásból és mi nem?


A támogatás az alapítványok cselekvési programjában meghatározott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, alábbi kiadások fedezésére használható fel:

 • értekezletek és konferenciák;
 • kiadványok, tanulmányok és reklámok; vagy
 • igazgatási, személyzeti és útiköltségek.

A támogatás nem használható fel többek között a következő kiadások fedezésére:

 • a népszavazásokkal és választásokkal kapcsolatos kampányok költségei;
 • a nemzeti pártok, választási jelöltek és a nemzeti szintű politikai alapítványok közvetlen vagy közvetett finanszírozása; vagy
 • adósságok és adósságszolgálati terhek.

Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatósága


2016 óta az európai politikai pártokat és az európai politikai alapítványokat az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatósága (továbbiakban: a Hatóság, jegyzi be és ellenőrzi, továbbá szankciókat is kivethet velük szemben. A Hatóság független az Európai Parlamenttől. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy egy párt vagy alapítvány megfelel-e a szükséges követelményeknek, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság a helyzet ellenőrzése érdekében kérelmet terjeszthet elő a Hatósághoz. Egy párt vagy alapítvány nyilvántartásból való törlésére vonatkozó határozat meghozatala előtt a Hatóság köteles kikérni a független kiemelkedő személyek bizottsága véleményét. A Hatóságot az igazgatója képviseli, aki a Hatóság nevében hozza meg annak valamennyi határozatát.