Kik a kulcspozíciókat betöltő képviselők, és hogyan választják meg őket? 

2019 júliusában a Parlament David Sassolit választotta elnökéül 

Az európai választásokat követő első plenáris ülésen a Parlament megválasztja új elnökét, a 14 új alelnököt és az öt quaestort..

Az Európai Parlament minden választott tisztségét – azaz az elnöki, alelnöki, quaestori, bizottsági elnöki és alelnöki, küldöttségi elnöki és alelnöki pozíciókat – két és fél évente újítják meg, azaz egyszer az ötéves jogalkotási időszak kezdetekor, egyszer pedig a ciklus félidejében. A tisztséget betöltő személyek mandátuma egyszer meghosszabbítható. Az elnök, az alelnökök és a quaestorok megválasztása során tekintettel kell lenni a tagállamok és a politikai nézetek méltányos képviseletére.


Az Európai Parlament elnöke

Az elnök irányítja a Parlament minden tevékenységét, ellátja a plenáris ülések elnökletét és jóváhagyja az éves uniós költségvetést. Az elnök az Európai Parlament hivatalos képviselője a külvilágban és a többi uniós intézménnyel fenntartott kapcsolatokban. 2019 júliusában David SASSOLI-t választották meg az Európai Parlament elnökének.


Hogyan zajlik az elnök megválasztása?

Az újonnan megválasztott Európai Parlament első feladata az elnök megválasztása. Az elnöki jelöltséghez egy képviselőcsoport, vagy legalább 38 képviselő támogatása szükséges. A választás titkos szavazással történik. A megválasztáshoz a jelöltnek a leadott érvényes szavazatok abszolút többségét, azaz 50 százalék plusz egy szavazatot kell megszereznie.

Ha az első szavazás sikertelen, ugyanazok a jelöltek, vagy újabb indulók azonos feltételek mellett indulhatnak második fordulóban is. Szükség esetén változatlan szabályok szerint egy harmadik fordulóra is sor kerülhet.

Ha a harmadik forduló is sikertelen, az ebben a fordulóban legtöbb szavazatot elnyerő két jelölt egy negyedik fordulóban is elindul, amelyben egyszerűen a több szavazatot szerző jelölt nyer. (Ha holtverseny alakul ki, az idősebb jelöltet hirdetik ki győztesnek).


Kik az alelnökök és a quaestorok?

Az alelnökök szükség esetén helyettesíthetik az elnököt, többek között elnökölhetnek is az üléseken. Az alelnökök tagjai az Elnökségnek is, amely a Parlament valamennyi adminisztratív, személyzetet érintő és szervezeti ügyével foglalkozik.A quaestorok az EP-képviselőket érintő adminisztratív ügyekért felelősek. Az Európai Parlamentnek 14 alelnöke és 5 quaestora van.


Hogyan zajlik a megválasztásuk?

Az alelnöki és quaestori pozícióra való jelöltséghez szintén egy képviselőcsoport, vagy legalább 38 képviselő támogatása szükséges. Az alelnökök megválasztása egyetlen szavazólapon, titkos szavazással történik. A képviselők megválasztásának sorrendje határozza meg a rangsort.


A képviselőcsoportok elnökeinek megválasztása

Az Európai Parlament 9. ciklusában hét képviselőcsoport működött. Mindegyik képviselőcsoport megválasztja saját elnökét vagy elnökeit. A képviselőcsoportok elnökei és a Parlament elnöke alkotják az Elnökök Értekezletét.

Az Elnökök Értekezlete szervezi a Parlament munkáját, tervezi meg a jogalkotási folyamatot, dönt a bizottságok és küldöttségek feladataival és tagságával kapcsolatos kérdésekben, felel a többi uniós intézménnyel, a nemzeti parlamentekkel és a harmadik országokkal való kapcsolatokért.


Kiből lesz bizottsági elnök, és hogyan választják meg őket?

A parlamenti bizottságok alakuló ülésükön (majd félidőben, az új tisztségviselők megválasztásakor) választják meg elnökeiket és alelnökeiket. A jogalkotási ciklus közepén tartott választások során az elnökök és alelnökök mandátuma meghosszabbítható.

A bizottságok külön szavazólapokon választják meg saját Elnökségüket, amely egy elnökből és több alelnökből áll. A megválasztandó alelnökök számát az Elnökök Értekezletének javaslata alapján a teljes ház határozza meg. A Parlament parlamentközi küldöttségei (amelyek a nem uniós parlamentekkel való kapcsolatokért felelősek) az elnökök és az alelnökök megválasztásakor ugyanúgy járnak el, mint a bizottságok.


Bizottsági koordinátorok és megválasztásuk módja

A képviselőcsoportok parlamenti bizottsági „koordinátorokat” választanak. A koordinátorok az egyes képviselőcsoportok politikai vezetői a bizottságban. A képviselőcsoportjuknak az adott témával kapcsolatos álláspontját koordinálják a bizottságon belül, valamint az elnökkel és az alelnökökkel együtt szervezik a bizottsági munkát.