Az új európai parlamenti képviselők mandátumvizsgálata 

Az újonnan megválasztott EP-képviselők tisztségeit a választást követően vizsgálatnak vetik alá, amelynek célja, hogy kiszűrjék az Európai Parlamentben szerzett képviselőséggel összeférhetetlen pozíciókat. Összeférhetetlenség áll fenn többek között akkor, ha az EP-képviselő valamely uniós tagállam kormányának vagy parlamentjének tagja, az Európai Bizottság tagja, az Európai Bíróság bírája, az Európai Központi Bank Igazgatóságának tagja, a Számvevőszék tagja vagy az Európai Beruházási Bank tagja. A Szerződések alapján a közösségi alapok kezelésére létrehozott uniós intézmények és szervek aktív tisztviselői sem lehetnek EP-képviselők.

A hivatalos választási eredmények közzététele után az Európai Parlament elnöke bekéri az uniós tagállamoktól azoknak a nevét, akik mandátumot szereztek, és felkéri őket, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket az összeférhetetlenség elkerülése érdekében.

Mielőtt az új EP-képviselők (akiknek megválasztásáról értesítették a Parlamentet) vállalják mandátumukat, írásos nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy nem töltenek be az EP-képviselőséggel összeférhetetlen tisztséget. Ezt a nyilatkozatot legkésőbb hat nappal a Parlament alakuló ülése előtt be kell nyújtani.

Az új EP-képviselők utólagos mandátumvizsgálatát a Parlament Jogi Bizottsága végzi el, amely a tagállamok által szolgáltatott információk alapján jelentést készít.  A döntést eljuttatja a Parlament elnökéhez, aki a következő plenáris ülésen tájékoztatja az eredményről az EP- képviselőket..  A Parlament a mandátumvizsgálat mellett dönt az esetleges jogvitákról is. Jogalapul az 1976. szeptember 20-i okmány szolgál, kivéve azokat a kérdéseket, amelyekről a nemzeti választójog rendelkezik.

Amennyiben megállapítják, hogy egy EP-képviselő összeférhetetlen tisztséget tölt be, a Parlament „megállapítja a képviselői hely megüresedését”.